Unitat de Valoració de la Memòria i Demències (UVaMiD)

Servei Assistencial

Presentació

La Unitat de Valoració de la Memòria i Demències (UVaMiD) està integrada per un equip mèdic amb una àmplia experiència en el diagnòstic, tractament i seguiment de les trastorns neurocognitius major de les demències.

La Unitat va ser creada l’any 1989 com a una unitat d’atenció ambulatòria que atén persones amb trastorns cognitius i de conducta. Es va definir com a una UFISS (Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària) de demència fins l’any 2005; a partir d’aquell moment es va considerar com a un equip d’avaluació integral ambulatòria en trastorns cognitius (EAIA), depenent del Servei de Neurologia.

Les EAIA es defineixen com a unes unitats d’atenció ambulatòries que atenen persones amb trastorns cognitius i de la conducta. El seu objectiu és el diagnòstic integral de l’etiologia i les síndromes de les persones amb demència i el tractament d’aquestes, amb un enfocament interdisciplinari. Les seves funcions també inclouen donar suport especialitzat als problemes intercurrents dels malalts durant el curs de la seva malaltia, i a les famílies.

La UVaMiD és un EAIA per al diagnòstic i el seguiment de pacients amb deteriorament i/o demència de les comarques gironines.

Com s’hi accedeix?

La UVaMiD atén els pacients derivats dels serveis d’atenció primària, dels serveis especialitzats de l’Hospital Santa Caterina o d’altres hospitals de les comarques gironines (Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, els hospitals comarcals, etc.), de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions i dels serveis socials.

 

Àmbit: 

Hospital