Consell d'Administració

El Consell d'Administració és l'òrgan superior de direcció i control de l'empresa pública Institut d'Assistència Sanitària (IAS). Els membres del Consell d'Administració els nomena el Govern de la Generalitat a proposta del Conseller de Salut.

Els membres actuals són:

President

Sr. Joan Profitós Tuset

Vocals

Sra. Magda Casamitjana Aguilà
Sr. Rafael Cubí Montfort (14 de juliol de 2021. DEP)
Sr. Aleix Gimbernat Martí
Sra. Maria Teresa Lapiedra Andrés
Sr. Lluís Pla Cama
Sr. Joan Lluís Rami Clarimont

Gerent

Sr. Joaquim Casanovas Lax

Secretari

Sr. Eduard Morales Perea

Estatuts de l'IAS

Estatuts de l’empresa pública Institut d’Assistència Sanitària: ACORD GOV/59/2015, de 28 d'abril, pel qual s'aproven els nous Estatuts de l'empresa pública Institut d'Assistència Sanitària (IAS).

IASGirona