Oferta pública d'ocupació

1. Convocatòria d'Oferta Pública d'Ocupació del Grup Professional 6.1 (personal administratiu i auxiliar administratiu)

Bases de la convocatòria oberta d’oferta pública d’ocupació del grup professional 6.1 (PAS-TFPT) de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) - referència 2021/1016

Esmena a les bases de la convocatòria oberta d'oferta pública d'ocupació del grup professional 6.1 (PAS-TFPT) de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) - referència 2021/1016

El termini de presentació de candidatures i documentació serà d'UN MES (en els termes de l’article 30.4 de la llei 39/2015 del PACAP). La documentació haurà de ser en format PDF i cal enviar-la a convocatoriesrrhh@ias.cat).

El termini de presentació de candidatures serà: 30 de novembre de 2021. Juntament amb la documentació esmentada s'haurà d'omplir i adjuntar el Formulari de sol·licitud. Per a qualsevol consulta envieu un correu electrònic a convocatoriesrrhh@ias.cat

Candidats presentats al procés de selecció Grup professional 6.1 (PAS-TFPT), referència 2021-1016.

Temaris

1.1.- Temari Tècnics Administratius/ves de l'àrea econòmica financera

1.2.- Temari  Tècnics Administratius/ves assistents a la direcció

1.3.- Temari auxiliars administratiu/ves d'admissions 

1.4.- Temari Tècnics administratius/ves d'informàtica

Per a qualsevol consulta envieu un correu electrònic a convocatoriesrrhh@ias.cat

El dissabte 22 de gener de 2022 és la data per fer les proves de coneixements professionals de la convocatòria oberta d'oferta pública d'ocupació del grup professional 6.1 (PAS-TFPT) de l'IAS, amb referència 2021/1016. 
Lloc: Parc Hospitalari Martí i Julià. Pendent indicar les aules.

 


2. Altres ofertes

17/11/2021 - Provisió d’una posició de Directora/r Clínica/c de la Direcció Clínica Territorial de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear de l’IDI · Girona

02/11/2021 - Convocatòria de lloc de treball Director/a de Centre d'Atenció Especialitzada i Sociosanitària de l'IAS (Referència 2021/1023)

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud en el termini de 15 dies hàbils, a partir de la data d'aquesta resolució, juntament amb el currículum, que ha d'estar degudament justificat. Termini presentació sol·licituds: del 2 al 17 de novembre. La presentació es farà via telemàtica a l'adreça: rrhhseleccio@ias.cat

Candidats/es presentats/des a la convocatòria púbica d’un càrrec de Director/a de centre d’Atenció Especialitzada i Sociosanitaria de l’IAS

14/09/2021 - Convocatòria de lloc de treball Direcció Serveis Generals de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. Àmbit Trueta/IAS

Les persones interessades han de presentar un escrit justificatiu del seu interès en la participació en el procés de selecció, el seu currículum i documentació acreditativa de la seva formació i experiència degudament acreditada a l’adreça de: selecciopersonal.girona.ics@gencat.cat - Termini presentació sol·licituds: del 15 al 24 de setembre de 2021, ambdós inclosos. 

 

    IASGirona