Oferta pública d'ocupació

  • Oferta Pública d’Ocupació i de convocatòria de selecció per a la seva cobertura

De conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per l'Estat de 2017, l'IAS procedeix a la publicació de la seva Oferta Pública d'Ocupació corresponent a l'exercici 2019, que consta de 105 llocs de treball de personal laboral fix, a jornada parcial o completa i categoria professional tots ells de Personal Assistencial amb titulació/formació professional o tècnica (Grup Professional 3: AS-TPFPT).

El termini de presentació de candidatures i documentació (haurà de ser en format PDF i enviar-la a convocatoriesrrhh@ias.cat serà d'UN MES (en els termes de l’article 30.4 de la llei 39/2015 del PACAP), a comptar des del 18 de desembre de 2.019.

Consulteu:

Juntament amb la documentació esmentada s'haurà d'omplir i adjuntar el Formulari de sol·licitud, a més d'omplir i puntuar el currículum vitae normalitzat.

Per a qualsevol consulta envieu un correu electrònic a convocatoriesrrhh@ias.cat.

Llistat de candidats/es presentats/des a la convocatòria oberta d'oferta pública del grup 3 de l'IAS

Llistat DEFINITIU candidats/es presentats  a la convocatòria oberta d'oferta pública del grup 3 de l'IAS (AS-TPFT)

Llistat candidats/es que han de realitzar la prova de coneixements de nivell B de català  de la convocatòria oberta d'oferta pública del grup 3 de l'IAS

La prova de coneixement de la llengua catalana, oral i escrita, per a aquells candidats que no hagin acreditat el Nivell B, es farà al mes de setembre 2020. En breu es publicarà la data.

La  prova de català de la convocatòria oberta d'oferta pública del grup 3 de l'IAS es farà el 10 de setembre

Data de realització de les proves de coneixements de la convocatòria oberta d'oferta pública del grup 3 de l'IAS

Resultat de la prova de coneixments de llengua catalana de la convocatòria oberta d'oferta púlbica del grup 3 de l'IAS

Lloc de realització de les proves del dia 14 novembre, de la convocatòria oberta d'oferta pública del grup 3 de l'IAS

Lloc de realització de les proves del dia 21 novembre, de la convocatòria oberta d'oferta pública del grup 3 de l'IAS

Prova de coneixement d'auxiliars de salut mental de la convocatòria oberta d'oferta publica de l'IAS - Referència 2019/1010. Resultats

Diligència de notificació prova de coneixements d'auxiliars d'atenció sociosanitària. Referència 2019/1010 -   Resolució de la diligència -  Puntuació de la prova de coneixements 

Prova de coneixements d'auxiliars de l'atenció especialitzada de la convocatòria oberta d'oferta pública de l'IAS - Referència 2019/1010. Resultats

Horari d'entrevistes a les auxiliars d'infermeria de la línia sociosanitària - full de sol·licitud de l'ordre de preferència de plaça - Referència 2019/1010 

    IASGirona