Oferta pública d'ocupació

  • Oferta Pública d’Ocupació i de convocatòria de selecció per a la seva cobertura

De conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per l'Estat de 2017, l'IAS procedeix a la publicació de la seva Oferta Pública d'Ocupació corresponent a l'exercici 2019, que consta de 105 llocs de treball de personal laboral fix, a jornada parcial o completa i categoria professional tots ells de Personal Assistencial amb titulació/formació professional o tècnica (Grup Professional 3: AS-TPFPT).

El termini de presentació de candidatures i documentació (haurà de ser en format PDF i enviar-la a convocatoriesrrhh@ias.cat serà d'UN MES (en els termes de l’article 30.4 de la llei 39/2015 del PACAP), a comptar des del 18 de desembre de 2.019.

Consulteu:

Juntament amb la documentació esmentada s'haurà d'omplir i adjuntar el Formulari de sol·licitud, a més d'omplir i puntuar el currículum vitae normalitzat.

Per a qualsevol consulta envieu un correu electrònic a convocatoriesrrhh@ias.cat.

Llistat de candidats/es presentats/des a la convocatòria oberta d'oferta pública del grup 3 de l'IAS

Llistat DEFINITIU candidats/es presentats  a la convocatòria oberta d'oferta pública del grup 3 de l'IAS (AS-TPFT)

Llistat candidats/es que han de realitzar la prova de coneixements de nivell B de català  de la convocatòria oberta d'oferta pública del grup 3 de l'IAS

La prova de coneixement de la llengua catalana, oral i escrita, per a aquells candidats que no hagin acreditat el Nivell B, es farà al mes de setembre 2020. En breu es publicarà la data.

La  prova de català de la convocatòria oberta d'oferta pública del grup 3 de l'IAS es farà el 10 de setembre

 

  • Oferta Pública d’Ocupació per facultatius/ves de convocatòria de selecció per a la seva cobertura

De conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per l'Estat de 2017, l'IAS procedeix a la publicació de la seva Oferta Pública d'Ocupació corresponent a l'exercici 2019, que consta de 12 llocs de treball de personal laboral fix, a jornada parcial o completa i categoria professional tots ells de Personal Assistencial amb titulació de grau superior (Grup Professional 1: AS-TGS).

El termini de presentació de candidatures i documentació (haurà de ser en format PDF i enviar-la a convocatoriesrrhh@ias.cat serà d'UN MES (en els termes de l’article 30.4 de la llei 39/2015 del PACAP), a comptar des del 19 de desembre de 2.019.

Consulteu: Bases de la Convocatòria d'Oferta Pública - anunci DOGC - Esmena a la convocatòria

Juntament amb la documentació esmentada s'haurà d'omplir i adjuntar el Formulari de sol·licitud.
Per a qualsevol consulta envieu un correu electrònic a convocatoriesrrhh@ias.cat.

Llistat de candidats/es presentats/des i admesos/es a la convocatòria oberta d'oferta pública d'ocupació del grup 1 (AS-TGS)

LListat d'adjudicació de llocs de treball de la convocatòria oberta d'oferta pública de facultatius de l'IAS de canvi de lloc de treball del grup professional 1 de l'IAS

Programació de les proves de la convocatòria oberta d'oferta pública d'ocupació del grup 1 (AS-TGS)

LListat d'adjudicació de llocs de treball de la convocatòria oberta d'oferta pública de facultatius de l'IAS - Pediatria 

    IASGirona