Treballar a l’IAS

L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) és una empresa pública que forma part del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública (SISCAT) de la Generalitat de Catalunya. La institució es finança principalment a través de la concertació amb el Servei Català de la Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Una petita part s’obté de l’atenció prestada a tercers (accidents de trànsit o treball, per exemple) per l’assegurança obligatòria segons els criteris fixats per la Llei general de sanitat de l’any 1982. L’IAS disposa d’una plantilla equivalent de 1.400 treballadors i gestiona un pressupost anual de 88 milions d’euros. La tasca dels professionals gira al voltant de les persones i l’atenció a la seva salut, i es presta de manera integral, amb continuïtat i coordinadament entre els diferents nivells d’atenció del territori: primària, hospitalari, salut mental, sociosanitari i social.
 
L’IAS està acreditat com a unitat docent per a la formació de metges interns residents en psiquiatria (MIR), psicòlegs interns residents (PIR), infermeria especialitzada en salut mental, llevadores i metges de família en rotació hospitalària. La institució té convenis de col·laboració amb diferents universitats (Universitat de Girona, principalment), amb centres d’ensenyament i entitats de recerca de tot Catalunya i està adscrita a la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IdibGi).
 
Si estàs interessat/da en treballar a l'IAS pots enviar el teu currículum a través d'aquest FORMULARI

Només s'accepten els CV que s'envien a través d'aquest formulari.

 
Consulteu aquí tot seguit els temaris corresponents a la convocatòria del grup 2 (diplomats/des assistencials) de l'Institut d'Assistència Sanitària

Atenció especialitzada
 
 
Atenció salut mental

Diplomats/des - graduats/des universitaris/es en infermeria de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions

Diplomats/des- graduats/des universitaris/es en teràpia ocupacional de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions

Diplomats/des - graduats/des universitaris/es en treball social de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions

Atenció sociosanitària

Diplomats/des - graduats/des universitaris/es en infermeria per a l'atenció sociosanitària

Diplomats/des - graduats/des universitaris/es en teràpia ocupacional per a l'atenció sociosanitària

Diplomats/des - graduats/des universitaris/es en fisioteràpia
 

Atenció primària

Diplomats/des - graduats/des universitaris/es en infermeria per a l'atenció primària

 

    IASGirona