Oferta pública d'ocupació

1. Oferta Pública d’Ocupació i de convocatòria de selecció per a la seva cobertura 

Facultatius especialistes en psiquiatria. De conformitat amb allò establert a la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals per l'Estat de 2021, l'IAS procedeix a la publicació de la seva Oferta Pública d'Ocupació corresponent a l'exercici 2021, que consta de 11 llocs de treball de personal laboral fix, a jornada parcial o completa i categoria professional tots ells de Personal Assistencial amb titulació de grau superior (Grup Professional 1: AS-TGS).

El termini de presentació de candidatures i documentació (haurà de ser en format PDF i enviar-la a convocatoriesrrhh@ias.cat) serà de 15 dies  (en els termes de l’article 30.4 de la llei 39/2015 del PACAP), a comptar des del 04 de març de 2.021 i fins el 20 de març de 2021.

Bases de la Convocatòria d'Oferta Pública

Juntament amb la documentació esmentada s'haurà d'omplir i adjuntar el Formulari de sol·licitud.

Per a qualsevol consulta envieu un correu electrònic a convocatoriesrrhh@ias.cat.

Llistat dels candidats/es presentats i admesos en la convocatòria d’oferta pública de facultatius especialistes en psiquiatria Ref 2021/1002

Data, lloc i hora de realitzacio de la prova escrita de coneixements. oferta pública de facultatius especialistes en psiquiatria Ref 2021/1002


2. Oferta Pública d’Ocupació i de convocatòria de selecció per a la seva cobertura 

De conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per l'Estat de 2017, l'IAS procedeix a la publicació de la seva Oferta Pública d'Ocupació corresponent a l'exercici 2019, que consta de 105 llocs de treball de personal laboral fix, a jornada parcial o completa i categoria professional tots ells de Personal Assistencial amb titulació/formació professional o tècnica (Grup Professional 3: AS-TPFPT).

El termini de presentació de candidatures i documentació (haurà de ser en format PDF i enviar-la a convocatoriesrrhh@ias.cat serà d'un mes (en els termes de l’article 30.4 de la llei 39/2015 del PACAP), a comptar des del 18 de desembre de 2019.

Consulteu:

Juntament amb la documentació esmentada s'haurà d'omplir i adjuntar el Formulari de sol·licitud, a més d'omplir i puntuar el currículum vitae normalitzat.

Per a qualsevol consulta envieu un correu electrònic a convocatoriesrrhh@ias.cat.

Llistat de candidats/es presentats/des a la convocatòria oberta d'oferta pública del grup 3 de l'IAS

Llistat DEFINITIU candidats/es presentats  a la convocatòria oberta d'oferta pública del grup 3 de l'IAS (AS-TPFT)

Llistat candidats/es que han de realitzar la prova de coneixements de nivell B de català  de la convocatòria oberta d'oferta pública del grup 3 de l'IAS

Prova de coneixement d'auxiliars de salut mental de la convocatòria oberta d'oferta publica de l'IAS - Referència 2019/1010. Resultats

Diligència de notificació prova de coneixements d'auxiliars d'atenció sociosanitària. Referència 2019/1010 -   Resolució de la diligència -  Puntuació de la prova de coneixements 

Prova de coneixements d'auxiliars de l'atenció especialitzada de la convocatòria oberta d'oferta pública de l'IAS - Referència 2019/1010. Resultats

Horari d'entrevistes a les auxiliars d'infermeria de la línia sociosanitària - full de sol·licitud de l'ordre de preferència de plaça - Referència 2019/1010 

Diligència de notificació prova de coneixements d'auxiliars d'atenció en salut mental. Referència 2019/1010 -   Resolució de la diligència -  Puntuació de la prova de coneixements 

Puntuació definitiva dels professionals Grup 3. Auxiliars de salut mental de la convocatòria oberta d'oferta publica de l'IAS - Referència 2019/101

Diligència de notificació prova de coneixements d'auxiliars d'Atenció Especialitzada. Referència 2019/1010 - Resolució  

Puntuacions dels/les candidats/es d'Atenció Especialitzada Grup 3: prova de coneixements, mèrits curriculars i experiència professional

Sol·licitud de preferència de les places convocades d’Atenció Especialitzada d’Auxiliar d’Infermeria de la Convocatòria Oberta d’Oferta Pública d’Ocupació de l’IAS. Grup 3. Referència 2019/1010

Sol·licitud de preferència de les places convocades de la Xrxa de Salut Mental i Addiccions d’Auxiliar d’Infermeria de la Convocatòria Oberta d’Oferta Pública d’Ocupació de l’IAS. Grup 3. Referència 2019/1010

Puntuacions finals dels/les candidats/es d'Atenció Especialitzada Grup 3. Convocatòria oberta d'oferta pública d'ocupació de l'IAS - Referència 2019/1010

Puntuacions finals dels/les candidats d'atenció en Salut Mental Grup 3. Auxiliars de salut mental de la convocatòria oberta d'oferta publica de l'IAS - Referència 2019/1010

 


3. Altres ofertes

14/09/2021 - Anunci lloc de treball Direcció Serveis Generals de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. Àmbit Trueta/IAS

Les persones interessades han de presentar un escrit justificatiu del seu interès en la participació en el procés de selecció, el seu currículum i documentació acreditativa de la seva formació i experiència degudament acreditada a l’adreça de: selecciopersonal.girona.ics@gencat.cat - Termini presentació sol·licituds: del 15 al 24 de setembre de 2021, ambdós inclosos. 

 

    IASGirona