Treballar a l’IAS

L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) és una empresa pública que forma part del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública (SISCAT) de la Generalitat de Catalunya. La institució es finança principalment a través de la concertació amb el Servei Català de la Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Una petita part s’obté de l’atenció prestada a tercers (accidents de trànsit o treball, per exemple) per l’assegurança obligatòria segons els criteris fixats per la Llei general de sanitat de l’any 1982. 
 
L’IAS disposa d’una plantilla equivalent de 1.400 treballadors i gestiona un pressupost anual de 88 milions d’euros. La tasca dels professionals gira al voltant de les persones i l’atenció a la seva salut, i es presta de manera integral, amb continuïtat i coordinadament entre els diferents nivells d’atenció del territori: primària, hospitalari, salut mental, sociosanitari i social.
 
L’IAS està acreditat com a unitat docent per a la formació de metges interns residents en psiquiatria (MIR), psicòlegs interns residents (PIR), infermeria especialitzada en salut mental, llevadores i metges de família en rotació hospitalària.
La institució té convenis de col·laboració amb diferents universitats (Universitat de Girona, principalment), amb centres d’ensenyament i entitats de recerca de tot Catalunya i està adscrita a la Fundació Institut d’Investigació
Biomèdica de Girona (IdibGi).

Si desitges format part del nostre equip t’agrairem et posis en amb nosaltres, a través d’aquest formulari


28/07/2017

L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) selecciona professionals especialitzats en salut mental per ampliació de serveis comunitaris d'adults, infantils i addiccions de la Xarxa de Salut Mental de Girona i comarques. Es necessiten:

  • Psiquiatres per diferents recursos comunitaris i Hospital de Dia d'Adolescents
  • Treballadors/es socials
  • Psicòlegs/gues clínics/ques
  • Infermer/es 

Les persones interessades poden enviar el seu CV a través d'aquest formulari
Telèfon de contacte: secretaria de la direcció assistencial de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions (IAS)
972 182 530


 

L’accés a aquest lloc web implica la plena acceptació de la seva política de privacitat i drets d’ús. De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (Butlletí Oficial de l’Estat número 298, de 14 de desembre de 1999), us informem que les dades personals facilitades per l’usuari, tant en el formulari de registre del Sistema de Gestió de Recursos Humans, com en la sol·licitud per a qualsevol dels processos selectius gestionats per l'Institut d’Assistència Sanitària (IAS), són incloses en un fitxer informàtic propietat i responsabilitat de l'Institut d’Assistència Sanitària. Les dades no seran tractades per a cap finalitat que no sigui garantir l’accés als processos selectius gestionats per l'IAS i no seran cedides a cap tercer. En qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades a través de qualsevol dels mitjans establerts a continuació: correu electrònic: rrhhseleccio@ias.cat; correu postal: Institut d’Assistència Sanitària; Parc Hospitalari Martí i Julià. Carrer Doctor Castany s/n. 17190 Salt; o bé presentar-vos personalment a l’adreça indicada.

IASGirona