Oferta pública d'ocupació

 

Oferta Pública d’Ocupació i de convocatòria de selecció per a la seva cobertura

De conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per l'Estat de 2017, l'IAS procedeix a la publicació de la seva Oferta Pública d'Ocupació corresponent a l'exercici 2018, que consta de 95 llocs de treball de personal laboral fix, a jornada parcial o completa i categoria professional tots ells de Personal Assistencial de Grau Mig (Grup Professional 2: Diplomats/des en Infermeria, Educadors/es Socials, Treballadors/es Socials, Terapeutes Ocupacionals i Fisioterapeutes).

DOGC: ANUNCI sobre l'oferta pública d’ocupació i de convocatòria de selecció per a la seva cobertura

Bases i barems de la convocatòria

Relació de places definitives ofertades a la Convocatòria Oberta d'Oferta Pública d'Ocupació del grup professional 2 (personal assistencial - titulats de grau mig) de l'IAS de ref: 2018/1007:

Puntuació de la formació i experiència professional de la Convocatòria Oberta Pública d'Ocupació del grup professional 2 (personal assistencial - titulats de grau mig) de l'IAS de ref: 2018/1007

Revisions

Els candidats/es que desitgin revisar la puntuació podran sol·licitar dia i hora al correu electrònic: convocatoriesrrhh@ias.cat, fins el 17 de juny de 2019. 
Consulteu aquí els horaris de revisió dels mèrits curriculars i l’experiència de la Convocatòria Oberta Pública d'Ocupació del grup professional 2

Horaris de les entrevistes de la Convocatòria Pública d'Ocupació del Sociosanitari i la Xarxa de Salut Mental (Educació Social, Teràpia Ocupacional i Treball Social)
NOTA INFORMATIVA: S'HA DE PORTAR EL FULL DE SOL·LICITUD DE PREFERÈNCIA DE PLACES OMPLERT I SIGNAT EL DIA DE L'ENTREVISTA.
Les entrevistes es realitzaran al departament de Recursos Humans, situat a l'edifici Til·lers del Parc Hospitalari Martí i Julià

Puntuacions revisades de la formació i l'experiència professional de la Convocatòria Pública d'Ocupació d'Atenció Especialitzada i Atenció Primària.
Puntuacions revisades de la formació i l'experiència professional de la Convocatòria Pública d'Atenció Sociosanitària i Xarxa de Salut Mental i Addiccions

 

Convocatòria Oberta Pública d'Ocupació de l'IAS de ref: 2018/1007

Entrevistes a infermer/es d'atenció especialitzada

Full de sol.licitud de preferència de plaça

Entrevistes a llevadores i fisioterapèutes d'atenció especialitzada:

Sol·licitud de preferència atenció especialitzada llevadores
Sol·licitud de preferència atenció especialitzada fisioterapèutes

Entrevistes a infermers/es d'atenció primària:

Full de sol·licitud de preferència de plaça

Entrevistes a infermers/es de salut mental:

Full de sol·licitud de preferència de plaça

Nota: s'ha de portar el full de sol·licitud de referència de places omplert i signat el dia de l'entrevista. Les entrevistes es realitzaran al departament de Recursos Humans, situat a l'edifici Til·lers.

Puntuació final i adjudicació de places de la Convocatòria Pública d'Ocupació del grup professional 2

 

    IASGirona