Oferta pública d'ocupació

  • Oferta Pública d’Ocupació i de convocatòria de selecció per a la seva cobertura

De conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per l'Estat de 2017, l'IAS procedeix a la publicació de la seva Oferta Pública d'Ocupació corresponent a l'exercici 2019, que consta de 105 llocs de treball de personal laboral fix, a jornada parcial o completa i categoria professional tots ells de Personal Assistencial amb titulació/formació professional o tècnica (Grup Professional 3: AS-TPFPT).

El termini de presentació de candidatures i documentació (haurà de ser en format PDF i enviar-la a convocatoriesrrhh@ias.cat) serà d'UN MES (en els termes de l’article 30.4 de la llei 39/2015 del PACAP), a comptar des del 18 de desembre de 2.019.

Consulteu:

Juntament amb la documentació esmentada s'haurà d'omplir i adjuntar el Formulari de sol·licitud, a més d'omplir i puntuar el currículum vitae normalitzat.

Per a qualsevol consulta envieu un correu electrònic a convocatoriesrrhh@ias.cat.

Llistat de candidats/es presentats/des a la convocatòria oberta d'oferta pública del grup 3 de l'IAS

Llistat DEFINITIU candidats/es presentats  a la convocatòria oberta d'oferta pública del grup 3 de l'IAS (AS-TPFT)

Llistat candidats/es que han de realitzar la prova de coneixements de nivell B de català  de la convocatòria oberta d'oferta pública del grup 3 de l'IAS

 

  • Oferta Pública d’Ocupació per facultatius/ves de convocatòria de selecció per a la seva cobertura

De conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per l'Estat de 2017, l'IAS procedeix a la publicació de la seva Oferta Pública d'Ocupació corresponent a l'exercici 2019, que consta de 12 llocs de treball de personal laboral fix, a jornada parcial o completa i categoria professional tots ells de Personal Assistencial amb titulació de grau superior (Grup Professional 1: AS-TGS).

El termini de presentació de candidatures i documentació (haurà de ser en format PDF i enviar-la a convocatoriesrrhh@ias.cat) serà d'UN MES (en els termes de l’article 30.4 de la llei 39/2015 del PACAP), a comptar des del 19 de desembre de 2.019.

Consulteu: Bases de la Convocatòria d'Oferta Pública - anunci DOGC - Esmena a la convocatòria

Juntament amb la documentació esmentada s'haurà d'omplir i adjuntar el Formulari de sol·licitud.
Per a qualsevol consulta envieu un correu electrònic a convocatoriesrrhh@ias.cat.

Llistat de candidats/es presentats/des i admesos/es a la convocatòria oberta d'oferta pública d'ocupació del grup 1 (AS-TGS)

    IASGirona