Unitat d'Hospitalització Especialitzada en Discapacitat Intel·lectual

La UHEDI (Unitat d’Hospitalització Especialitzada per a persones amb Discapacitat Intel·lectual) és una unitat d’ingrés amb 12 places per a persones amb discapacitat intel·lectual que presenten trastorns mentals i/o de conducta.

La UHEDI és unitat de referència per a la demarcació de Girona i la comarca d'Osona. 

Serveis

Es treballa l’estabilització psicopatològica i conductual de cada usuari a partir del model biopsicosocial; contemplant el/s motiu/s d’ingrés des de les tres vessants i actuant sobre totes elles durant l’estada de l’usuari.

Paral·lelament, es treballa amb els usuaris l’adquisició o manteniment d’habilitats adaptatives en forma d’activitats del dia a dia i tallers dins la unitat com sortides a la comunitat.

Així mateix, tant durant l’ingrés com després de l’alta es mantenen coordinacions periòdiques amb els recursos referents dels usuaris a nivell de salut mental (Servei Especializat de Salut Mental per a persones amb Discapacitat Intel·lectual), recursos referents (laborlas- ocupacionals i/o residencials).

Com s’hi accedeix

Els ingressos a UHEDI es realitzen de forma programada.

En el cas dels usuaris de la demarcació de Girona, s’accedeix per derivació del Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual.
Pel que fa als ingressos procedents de la demarcació de Barcelona, la gestió dels casos es realitza des de la Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia Personal (anteriorment ICASS) de Barcelona.

On som?

Parc Hospitalari Martí i Julià
Edifici Til·lers

C. Doctor Castany s/n
Salt 17190
Telèfon: 972 182 526

Horari

La UHEDI, en tractar-se d’una unitat d’hospitalització, està oberta els 365 dies de l’any i funciona les 24 hores del dia.

 

 

L’equip

Els usuaris de la UHEDI són atesos per un equip tècnic format per psiquiatra, psicòleg, diplomat/da en infermeria i treballadora social. El funcionament diari de les activitats recau en el personal d’atenció directa (auxiliars d’infermeria) en torns diürns i nocturns (3 auxiliars en torn de dia i 2 en torn de nit).

  • Cap de servei
    Ramon Novell
  • Responsable mèdica
    Laura Vergés

Formació i Docència

  • L’equip tècnic de UHEDI col·labora en la formació global de l’Institut d’Assistència Sanitària com a unitat docent multidisciplinar en psiquiatria i psicologia.
  • Pràctiques universitàries a estudiants dels graus de medicina, psicologia i infermeria; així com a estudiants de cursos de post-grau.
SalutMental