Canal intern d'informació

D'acord amb la llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, l’IAS crea i regula un Sistema Intern d’Informació i s’habilita un Canal Intern d’Informació a disposició de les persones treballadores i de la ciutadania, en els termes i amb l’abast que determina la llei 2/2023 anteriorment esmentada.

 

Reglament pel qual es crea i regula el Sistema Intern d’Informació de l’IAS

Vies d'accés al canal intern d'informació:

  1. Per comunicació escrita, a través d'aquest formulari
  2. Per comunicació verbal: trucar al 972 182 597
  3. Per trobada presencial. Podeu concertar cita amb la responsable del canal intern d'informació de l'IAS, Sra. Judit Pont. Assessoria Jurídica de l'IAS

​Accés al canal extern d'informació

 
 

 

 

IASGirona