Registre de Demències de Girona

Redegi

Presentació

El Registre de Demències de Girona (ReDeGi) és un dispositiu de vigilància epidemiològica del Servei Català de la Salut, gestionat per l’IAS, que registra tots els casos de demència diagnosticats als centres d’atenció especialitzada de la Regió Sanitària de Girona (RSG). La vigilància epidemiològica és un procés continu i sistematitzat de recollida, anàlisi, interpretació i disseminació d’informació descriptiva d’utilitat per a la monitorització de problemes de salut pública.

Els objectius del ReDeGi 

  • Proporcionar dades vàlides i fiables de la incidència clínica de diagnòstics de demència i els seus principals subtipus
  • Descriure les característiques clíniques i demogràfiques dels pacients quan són diagnosticats de demència en els centres d’atenció especialitzada

El ReDeGi va ser impulsat pel Dr. López Pousa, com a cap de la Unitat de Valoració de la Memòria i les Demències de l’IAS l’any 2005 amb un registre hospitalari unicèntric a l’Hospital Santa Caterina. L’any 2007 es va constituir el ReDeGi als 8 centres d’atenció especialitzada de la RSG (Hospital Santa Caterina, l’Hospital Universitari Josep Trueta, Hospital de Blanes, Hospital de Figueres, l’Hospital Comarcal de la Garrotxa i d’Olot, l’Hospital de Campdevànol i l'Hospital de Palamós). Des d’aleshores, el ReDeGi ha dut a terme la seva activitat en col·laboració amb els professionals assistencials dels centres participants. L'any 2019 s'incorpora l'Hospital de Calella.

Com a dispositiu de vigilància epidemiològica, el ReDeGi porta a terme activitats diferents activitats de disseminació de la informació. Així mateix, té diverses línies de recerca com l’especialització en la farmaco-epidemiologia en les demències, gràcies a la col·laboració amb la Unitat de Farmàcia de la RSG. I més recentment el ReDeGi ha iniciat una col·laboració amb el registre de demències de Suècia (SveDem) així com amb altres organitzacions (SSIBE, IDIAP Jordi Gol) per treballar en projectes de recerca nacionals i internacionals.

Actualment, des del ReDeGi es treballa per ampliar les dades del Registre vinculant la base de dades amb les dades d’altres dispositius, com ja succeeix amb la Unitat de Farmàcia de la RSG, i poder posar a disposició d’investigadors i estudiants interessats, informació rellevant que permeti ampliar el coneixement de les demències i la seva atenció.

Metodologia del ReDeGi

Equip

  • Coordinació: Dr. Josep Garre Olmo
  • Tècnic: Dr. Oriol Turró Garriga

On som

Parc Hospitalari Martí i Julià
Edifici Mancomunitat 1, 1r pis
C. Dr. Castany s/n
17190 Salt (Girona)

Telèfon: 972 182 600 – Extensió: 1831
Correu electrònic: redegi@ias.cat

Butlletins
Memòries

Memòria 2019 (pdf)

Memòria 2018 (pdf) Memòria 2017 (pdf) Memòria 2016 (pdf)