Registre de Demències de Girona

Redegi

Presentació

El Registre de Demències de Girona (ReDeGi) és un dispositiu de vigilància epidemiològica del Servei Català de la Salut, gestionat per l’IAS, que registra tots els casos de demència diagnosticats als centres d’atenció especialitzada de la Regió Sanitària de Girona (RSG). La vigilància epidemiològica és un procés continu i sistematitzat de recollida, anàlisi, interpretació i disseminació d’informació descriptiva d’utilitat per a la monitorització de problemes de salut pública.

Els objectius del ReDeGi 

  • Proporcionar dades vàlides i fiables de la incidència clínica de diagnòstics de demència i els seus principals subtipus
  • Descriure les característiques clíniques i demogràfiques dels pacients quan són diagnosticats de demència en els centres d’atenció especialitzada

El ReDeGi va ser impulsat pel Dr. López Pousa, com a cap de la Unitat de Valoració de la Memòria i les Demències de l’IAS l’any 2005 amb un registre hospitalari unicèntric a l’Hospital Santa Caterina. L’any 2007 es va constituir el ReDeGi als 7 centres d’atenció especialitzada de la RSG (Hospital Santa Caterina, l’Hospital Universitari Josep Trueta, a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, a la Fundació Salut Empordà, a l’Hospital Comarcal de la Garrotxa i d’Olot, a l’Hospital de Campdevànol i als Serveis Integrats de Salut del Baix Empordà). Des d’aleshores, el ReDeGi ha dut a terme la seva activitat en col·laboració amb els professionals assistencials dels centres participants. 

Com a dispositiu de vigilància epidemiològica, el ReDeGi porta a terme activitats diferents activitats de disseminació de la informació. Així mateix, té diverses línies de recerca com l’especialització en la farmaco-epidemiologia en les demències, gràcies a la col·laboració amb la Unitat de Farmàcia de la RSG. I més recentment el ReDeGi ha iniciat una col·laboració amb el registre de demències de Suècia (SveDem) així com amb altres organitzacions (SSIBE, IDIAP Jordi Gol) per treballar en projectes de recerca nacionals i internacionals.

Actualment, des del ReDeGi es treballa per ampliar les dades del Registre vinculant la base de dades amb les dades d’altres dispositius, com ja succeeix amb la Unitat de Farmàcia de la RSG, i poder posar a disposició d’investigadors i estudiants interessats, informació rellevant que permeti ampliar el coneixement de les demències i la seva atenció.

Equip

  • Coordinació: Dr. Josep Garre Olmo
  • Tècnic: Dr. Oriol Turró Garriga

On som

Parc Hospitalari Martí i Julià
Edifici Mancomunitat 1, 1r pis
C. Dr. Castany s/n
17190 Salt (Girona)

Telèfon: 972 182 600 – Extensió: 1831
Correu electrònic: redegi@ias.cat

Butlletins
Memòries

     Memòria d’activitat 2016 (1,5 MB)

Resum executiu activitat 2016

  •  Durant la primera dècada, el ReDeGi ha registrat un total de 7.357 nous casos de demència diagnosticats als centres de referència de la Regió Sanitària de Girona (RSG). Des d’una perspectiva funcional, el procediment de registre de la informació dels casos ha estat simple i flexible, tal com es recomana per a un dispositiu de vigilància epidemiològica.
  •  D’acord amb les estimacions realitzades a partir de les dades registrades durant aquest període 2007-2016, a la RSG la incidència de nous casos de demència diagnosticats en majors de 64 anys als dispositius sanitaris d’assistència especialitzada és de 6,8 casos per 1.000 habitants-any.
  •  La consolidació de l’activitat conjunta del servei de neurologia ICS-IAS ha diagnosticat el 62,5% dels casos registrats, incrementant l’actuació com a centre de referència per al diagnòstic de demència a la RSG i diagnosticant entre l’11 i el 20% dels casos d’altres àrees de referència. 
  •  L’atenció primària és el principal dispositiu de derivació de casos per al diagnòstic de demència als serveis especialitzats. Les interconsultes hospitalàries són la segona font de derivació dels casos per al seu diagnòstic. 
  • En tots els centres de referència de la RSG, els casos de demència es diagnostiquen majoritàriament en la fase lleu (63,7%), i majoritàriament només persones de la pròpia àrea de referència. 
  •  Els fàrmacs del SN són els més consumits pels pacients amb demència i dins d’aquests, els del grup N06 (segons codificació ATC) que inclouen els anticolinesteràsics i els principals antidepressius.