Parc Hospitalari Martí i Julià

El Parc Hospitalari Martí i Julià s'aixeca sobre els terrenys del que fou, l'any 1886, el primer manicomi públic de Catalunya, ocupat històricament només per pacients amb  malalties mentals. El trasllat de l'Hospital Santa Caterina de Girona al Parc Hospitalari Martí i Julià l'any 2004, significa el primer pas en la configuració d'un espai sanitari basat en un concepte integrador de la salut que inclou l'assistència psiquiàrica, sociosanitària i social i l'atenció de les malalties físiques. Amb l'obertura del Centre Sociosanitari La República l'any 2009, l'Institut d’Assistència Sanitària finalitza el procés de transformació de l'antic hospital psiquiàtric de Salt a l'actual Parc Hospitalari Martí i Julià i posa el primer esglaó cap a l'obertura del parc a la ciutadania.

Amb el Parc Hospitalari, que recupera el nom de l’il·lustre psiquiatra i humanista Martí i Julià, l’Institut d’Assistència Sanitària aporta un salt qualitatiu a la sanitat de les comarques gironines. La Regió Sanitària de Girona es converteix en capdavantera a Catalunya, integrant en un sol projecte la reconversió psiquiàtrica i la modernització sanitària.

Avui dia, a més de l'Institut d'Assistència Sanitària hi operen altres proveïdors de serveis sanitaris com ara l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, l'Institut Català de la Salut a Girona, el Banc de Sang i Teixits de Girona o altres institucions com ara l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. 

Si voleu contactar amb el Parc Hospitalari Martí i Julià, truqueu al telèfon 972 182 500

Sobre una superfície de 114 mil m2, s’hi ubiquen al Parc diferents edificis que acullen els centres i serveis sanitaris del complex:

Edifici Els Til·lers

Acull l’Hospital de dia d’adults de salut mental i l’Hospital de dia d’adolescents; els serveis especialitzats en l’atenció a les persones amb discapacitat intel•lectual: centre de salut mental d’adults (SESMDI), unitat d’hospitalització de curta estada especialitzada en el tractament de persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental i conductual (UHEDI), i la Residència Til·lers per a persones amb discapacitat mental i/o malaltia mental de llarga estada. També s’hi ubiquen els serveis centrals, docència i prevenció de la institució.


L'Hospital Santa Caterina

Hospital general bàsic amb serveis d’hospitalització de psiquiatria d’adults, atenció a les urgències psiquiàtriques i UCI per al conjunt de la Regió Sanitària de Girona. En la seva àrea d’influència del Gironès i la Selva Interior atén una població de 160.521 habitants, per al conjunt de la Regió Sanitària de Girona atén una població de 777.752 habitants.

L'Edifici SALT

Acull el Servei de rehabilitació psiquiàtrica per a persones amb un trastorn mental greu. Té 50 places destinades a subaguts. També s’hi ubica la Unitat de patologia dual i desintoxicació, amb 8 llits i la Unitat de Referència per a Psiquiatria Infantil i Juvenil, amb 14 llits.

L'Edifici La República

Acull el Centre Sociosanitari La República. Aquest centre, a través de diferents unitats, dóna atenció al pacient geriàtric, persones amb deteriorament cognitiu, pacients amb malaltia crònica complexa i malaltia crònica avançada i persones amb malaltia neurodegenerativa i dany neurològic adquirit. També s'hi ubica la Unitat de Neuroinmunologia i Esclerosi Múltiple, gestionada per l'Institut Català de Salut a Girona.

L'edifici també acull el Laboratori Clínic Territorial de l’ICS a Girona.

L'Edifici La Mancomunitat I

Acull la Llar Residència La Maçana, un equipament social comunitari amb 29 places, destinat a la rehabilitació de persones que tenen un trastorn mental greu. També s’hi ubica el Servei de Documentació Mèdica de l'Institut d'Assistència Sanitària, el Registre de Demències de Girona, una cafeteria i aules de formació, així com diferents espais de treball de la institució.

L'Edifici La Mancomunitat II

Seu de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGi).

L'Edifici "Casa del director"

Acull la base SEM de l'Hospital Santa Caterina i habitacions de descans per als professionals de guàrdia laboral.

IASGirona