Consentiment informat

Qualsevol intervenció en l'àmbit de la salut requereix que la persona afectada hagi donat el seu consentiment específic i lliure i hagi estat informada prèviament sobre el procediment. Aquest procés d'informació gradual ha de quedar reflectit a la història clínica de cada pacient, però a vegades cal emplenar un document que anomenem consentiment informat. És un document que reflecteix els riscos propis de la intervenció o procediment diagnòstic, els riscos personalitzats i els possibles efectes secundaris. Cal fer una lectura acurada d'aquest document, per tal que el signeu, si hi esteu d'acord.  

Consulteu aquí més informació sobre el document de consentiment informat

IASGirona