Oficina tècnica de cribratge de càncer

Els programes de detecció precoç o cribratge de càncer consisteixen a oferir a les persones que tenen risc de patir un tipus de càncer que es facin una prova que permet detectar algun signe precoç d’aquest càncer. Aquest grup de persones es defineix, habitualment, en funció del sexe i l’edat.

L’objectiu principal del cribratge és detectar el càncer en les fases inicials, abans que se’n presentin els símptomes, quan és més fàcil tractar-lo i curar-lo. En altres casos es detecten alteracions a les cèl·lules (lesions precursores) que no són càncer però que si no es tracten, amb el temps podrien esdevenir càncer. La detecció i tractament d’aquestes lesions, poden evitar aquesta progressió.

Els programes de cribratge s’apliquen  als tipus de càncer en què s’ha demostrat, mitjançant estudis rigorosos, que si es detecten precoçment es pot reduir la mortalitat. Actualment, l’evidència científica mostra que aquests programes són efectius per al càncer de mama, de coll uterí i colorectal. A la Regió Sanitària de Girona tenim implantants el Programa de Cribratge de Càncer de Mama des de l’any 1999 i el de còlon i recte des del 2013.

L’Institut d’Assistència Sanitària gestiona l’Oficina Tècnica de Cribratge que s'encarrega de la gestió, el seguiment i l’avaluació del cribratge al  territori: gestió de les invitacions, coordinació del lliurament, recollida i processament de les proves de cribratge, coordinació amb els centres on es realitzen les proves diagnòstiques i seguiment de l’activitat i control de qualitat del procés de cribratge.

IASGirona