Cribratge de càncer de mama

La prova més efectiva per a la detecció precoç del càncer de mama és la mamografia, una prova radiològica que permet detectar tumors tan petits que fins i tot no són palpables i no donen cap molèstia. El programa de detecció precoç consisteix en realitzar una mamografia cada dos anys en dones entre 50 i 69 anys. Aquest període d’edat és en el que el cribratge ha mostrat la seva eficàcia de manera clara. Com més aviat es detecta el càncer de mama es disposa de més opcions terapèutiques, especialment de les menys agressives (cirurgia conservadora en lloc de mastectomia). El cribratge amb mamografia augmenta les possibilitats de curació dels càncers detectats precoçment i pot disminuir la mortalitat per aquest tumor entre un 25 i  un 35%.

El Programa de detecció precoç del càncer de mama del CatSalut està coordinat a Girona i comarques per l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) a través de l’Oficina Tècnica d’aquest ubicada a l’Hospital Santa Caterina. L’Oficina invita a les dones diana a fer-se una mamografia mitjançant una carta que s’envia al domicili amb una proposta de data i hora per fer la prova al centre sanitari que se li indiqui, normalment l’hospital de l’àrea. A partir d’aquest moment s’entra en el programa i, sistemàticament cada dos anys, es rep la invitació per repetir la mamografia. Si es detectés alguna anomalia es passaria directament a un circuit assistencial específic per confirmar o descartar el diagnòstic de càncer. Si és necessari, es procedeix a practicar proves complementàries (mamografia ampliada, ecografia, puncions, etc.) per ajudar a un millor diagnòstic. Si el resultat és negatiu es continuarà amb el programa, però si és positiu se seguirà en aquesta via assistencial per iniciar el tractament necessari.

A la Regió Sanitària Girona l’any 1999 es va començar a implantar el Programa com a prova pilot i l’any 2001 es va estendre a tota la població de dones amb 50-69 anys de la demarcació. La participació en aquest Programa ha anat augmentant any rere any i se situa al voltant del 70%. La taxa de càncer per cada 1.000 dones d’aquesta demarcació a les quals s’ha fet el cribratge és de 5,15%. El cribratge amb mamografia augmenta les possibilitats de curació dels càncers detectats precoçment i pot disminuir la mortalitat entre un 25% i un 35%.

El càncer de mama

El càncer de mama és el càncer més freqüent en les dones i el risc de patir-lo augmenta amb l’edat: la majoria de casos se solen donar per sobre dels 50 anys. Cada any es diagnostiquen a Catalunya una mitjana de més de 4.600 casos de càncer de mama i es moren més de mil dones a causa d’aquesta patologia. La prova més efectiva per a la detecció precoç del càncer de mama és la mamografia, una prova radiològica que permet detectar tumors tan petits que fins i tot no són palpables i no provoquen cap molèstia.

 

IASGirona