Comitè d'Ètica Assistencial

Manual d’ètica institucional

El Manual d’ètica institucional de l’IAS representa l’ordenament ètic del qual ens hem volgut dotar nosaltres mateixos i defineix el compromís amb uns principis i valors bàsics que regeixen la nostra institució, que guien la nostra actuació i ens orienten en la presa de decisions. A la vegada ens responsabilitza a tots i cadascun de nosaltres del seu compliment.

Aquest manual d’ètica gravita al voltant de cinc eixos principals:

  • El primer és l’obligació de preocupar-se pels drets dels malalts, tenint en compte la seva participació en la presa de decisions que l’afectaran en gran manera, i els deures.
  • El segon és la voluntat de pronunciar-se sobre determinats aspectes del funcionament de l’IAS que fan que s’adquireixi una dimensió ètica del dia a dia.
  • El tercer és la qualitat de l’assistència que oferim entesa més que com un imperatiu legal, com una obligació ètica i una demanda ciutadana.
  • El quart és l’equip assistencial, el respecte a la llibertat d’actuació del professional, el treball en equip i la millora de les relacions interpersonals orientada a una major i millor assistència sanitària.
  • I el cinquè són els conflictes d’interessos tant tècnics i econòmics com d’assistència, docència i recerca.

L’IAS s’adhereix a totes les declaracions nacionals, europees i mundials que promouen els respecte a la dignitat de la persona i als drets humans, i de les que aquest document no en fa una referència explícita.

En aquests moments, el Manual d'ètica institucional de l'IAS es troba en procés de revisió.

Comitè d’Ètica Assistencial

En els darrers anys els avenços en la ciència de la salut i la biomedicina han generat d'una banda grans expectatives en la millora de la salut i el perllongament de la vida i de l'altra, l'aparició de dilemes ètics deguts a la incertesa de les conseqüències de l'aplicació d'aquests avenços i la progressiva concrecció dels drets humans en l'àmbit sanitari, és a dir, la consideració del malalt com a persona adulta que ha de poder exercir autonomia en les decisions que li interessin i afectin.

El Comitè d’Ètica Assistencial és un comitè consultiu transdisciplinari

  • Objectiu/Missió

Analitzar els conflictes ètics i assessorar en la presa de decisions assistencials. En cap cas substitueix la decisió clínica dels professionals, els quals poden tenir diferents perspectives i posicionaments morals.

  • Composició

Presidenta 

Rosa Roca Casademont, cap del Servei de Cures Pal·liatives

Vocals 

David Càmara Liebana, infermer de l'Hospital Santa Caterina
Rosa García Villalba, directora de la Llar residència La Maçana
Pau López Pagès, filòsof
Neus Lorca Giné, responsable de l'Oficina d'Atenció a l'Usuari
Domènec Serrano Sarbosa, cap del Servei d'Aguts de Psiquiatria
Maria Josep Terradellas Piferrer, en representació de la Regió Sanitària de Girona

 

Podeu traslladar les vosltres consultes al Comitè d'Ètica Assistencialde l'IAS a través d'aquesta adreça electrònica: atenciousuari.ias@gencat.cat

IASGirona