Codi Ètic. Comitè d'Ètica Assistencia

Manual d’ètica institucional

El Manual d’ètica institucional de l’IAS representa l’ordenament ètic del qual ens hem volgut dotar nosaltres mateixos i defineix el compromís amb uns principis i valors bàsics que regeixen la nostra institució, que guien la nostra actuació i ens orienten en la presa de decisions. A la vegada ens responsabilitza a tots i cadascun de nosaltres del seu compliment.

Aquest manual d’ètica gravita al voltant de cinc eixos principals:

  • El primer és l’obligació de preocupar-se pels drets dels malalts, tenint en compte la seva participació en la presa de decisions que l’afectaran en gran manera, i els deures.
  • El segon és la voluntat de pronunciar-se sobre determinats aspectes del funcionament de l’IAS que fan que s’adquireixi una dimensió ètica del dia a dia.
  • El tercer és la qualitat de l’assistència que oferim entesa més que com un imperatiu legal, com una obligació ètica i una demanda ciutadana.
  • El quart és l’equip assistencial, el respecte a la llibertat d’actuació del professional, el treball en equip i la millora de les relacions interpersonals orientada a una major i millor assistència sanitària.
  • I el cinquè són els conflictes d’interessos tant tècnics i econòmics com d’assistència, docència i recerca.

L’IAS s’adhereix a totes les declaracions nacionals, europees i mundials que promouen els respecte a la dignitat de la persona i als drets humans, i de les que aquest document no en fa una referència explícita.

Us podeu descarregar el manual d'ètica institucional

Comitè d’Ètica Assistencial

Els avenços en la ciències de la salut i la biomedicina han generat d'una banda grans expectatives en la millora de la salut i el perllongament de la vida, i de l'altra, l'aparició de dilemes ètics degut a la incertesa de les conseqüències de l'aplicació d'aquests avenços i la progressiva concrecció dels drets humans en l'àmbit sanitari, es a dir, la consideració del malalt com a persona adulta que ha de poder exercir autonomia en les decisions que li interessin i afectin.

El Comitè d’Ètica Assistencial de l’IAS és un comitè consultiu transdisciplinari i la seva finalitat es la d’ajudar a analitzar els problemes ètics que poden consultar diferents usuaris, familiars i professionals de l'IAS.

L’objectiu primordial és ajudar al personal assistencial a prendre decisions clíniques quan aquestes plantegin qüestions ètiques.

El comitè en cap cas substitueix la decisió clínica dels professionals, els quals poden tenir diferents perspectives i posicionaments morals.

Presidenta

Sra. Rosa Roca Casademont

Vocals

Sr. Joan Canimas Brugué
Sra. Ester Celda García
Sra. Ester Estaun Sánchez
Sra. Rosa García Villalba
Sra. Amparo Herrero Santos
Sra. Rosa Iglesias Carrasco
Sr. Eduard Morales Perea
Sr. Albert Nogué Font
Sra. Misericorda Ramos Palau
Sr. Domènec Serrano Sarbosa
Sra. Maria Josep Terradellas Piferrer
Sra. Marta Cullell Gairín (secretària)

IASGirona