Serveis centrals IAS

SERVEI SITUACIÓ TELÈFON DE CONTACTE FAX CORREU ELECTRÒNIC
Presidència Edifici Els Til·lers 972 182 508 972 182 575 presidencia@ias.cat
Gerència Edifici Els Til·lers 972 182 506 - 972 182 507 972 182 575 info@ias.cat
Direcció de centre Hospital Santa Caterina 972 182 600 - 972 189 036 972 182 605  
Direcció mèdica Hospital Santa Caterina Hospital Santa Caterina 972 182 600 - 972 189 036 972 182 605  
Direcció infermera Hospital Santa Caterina Hospital Santa Caterina 972 812 600 - 972 189 035 972 182 605  
Direcció assistencial Xarxa Salut Mental i Addiccions Edifici Els Til·lers 972 182 500 - 972 182 530 972 182 575  
Direcció de Recursos Humans Edifici Els Til·lers 972 182 500 - 972 182 522 972 182 560 rrhh@ias.cat
Direcció economicofinancera Edifici Els Til·lers 972 182 500 972 182 575  
Oficina Contractació Administrativa Edifici Els Til·lers 972 182 509 - 972 189 041 972 182 575 mariajesus.costa@ias.cat
Oficina Gestió Patrimoni del Usuari (OGESPU) Edifici Els Til·lers 972 1825 00 - 972 182 527 972 182 575  
Facturació Edifici Els Til·lers 972 182 500 - 972 182 516 972 182 575 comptabilitat@ias.cat
Àrea Jurídica Edifici Els Til·lers 972 182 500 972 182 575  
Direcció de Suport/Serveis Generals Edifici Els Til·lers 972 182 500 - 972 189 027 972 182 575 dsg@ias.cat
Serveis de Logística Hospital Santa Caterina 972 182 500 - 972 189 008 972 189 009 logistica@ias.cat
Servei de Compres Hospital Santa Caterina 972 182 500 - 972 189 008 972 189 009 compreshsc@ias.cat
Serveis Hotelers Hospital Santa Caterina 972 182 500 - 972 182 551 972 182 575 shotelers@ias.cat
Servei de Manteniment Hospital Santa Caterina 972 182 500 - 972 189 006 972 189 005 manteniment@ias.cat
Direcció de Sistemes d'Informació Hospital Santa Caterina 972 182 500 - 972 182 600 972 189 015 sinformacio@ias.cat
Servei d'Informàtica Hospital Santa Caterina 972 182 500 - 972 182 600 972 189 015 informatica@ias.cat
Unitat d'operacions Hospital Santa Caterina 972 182 500 - 972 182 600 972 182 605  
Departament de Comunicació Edifici Mancomunitat 1 972 182 507 - 678580347   comunicacio@ias.cat
Oficina d'Atenció a l'Usuari Hospital Santa Caterina 972 182 500 - 972 182 600 972 189 015 atenciousuari@ias.cat
Unitat de Docència Hospital Santa Caterina 972 182 500 - 972 182 600 972 182 575  
Biblioteca Hospital Santa Caterina 972 182 500 - 972 182 600 972 182 605  

 

IASGirona