Factura electrònica

La Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya preveu el foment de la factura electrònica en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. I la Llei Estatal 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, regula l'obligació de presentació de factura electrònica a les Administracions Públiques a partir del 15 de gener de 2015.

A partir d’aquesta data haureu de lliurar les vostres factures al servei e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), en la seva condició de Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del sector públic de Catalunya. Cliqueu aquí

Recordeu que a més dels requisits legalment establerts, les factures que ens trameteu, han de contenir l’indicador de servei o aprovisionament que permeti la correcta tramitació de la factura:

• Número d’expedient (FileReference)
• Número de comanda (ReceiverTransactionReference)
• Número d’albarà (DeliveryNote)

 

ENTITAT     CIF  DIR3 OFICINA COMPTABLE DIR3 ÒRGAN GESTOR DIR3 UNITAT COMPTABLE
Institut d'Assistència Sanitària Q6750003C A09006571 Institut d'Assistència Sanitària A09006571 Institut d'Assistència Sanitària A09006571 Institut d'Assistència Sanitària

Podeu trobar la informació relativa a la factura electrònica en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic en l’espai web de comunicació amb proveïdors. Cliqueu aquí

Podeu adreçar les consultes relacionades amb el lliurament i els requisits formals de la factura electrònica al servei e.FACT del Consorci AOC. Cliqueu aquí.

Heu de continuar adreçant les vostres consultes relacionades amb el contingut comercial de la factura  i els indicadors de servei o aprovisionament a les persones de contacte que us han sol•licitat el bé o servei.

No dubteu consultar-nos qualsevol aclariment a traves de la nostra oficina d’impuls a la factura electrònica a l’enllaç següent: enllaç

El passat 1 de juny de 2021 va entrar en funcionament el nou generador de factures electròniques de la Generalitat de Catalunya (EMIX), eina impulsada des de la Intervenció General i disponible a la pàgina web del Departament d’Economia i Hisenda, amb l’objectiu de facilitar l’ús de la factura electrònica als proveïdors de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic i abandonar la factura en format paper.  Aquí us podeu descarregar pdf informatiu de l’eina i aquí accedir a l'enllaç de la Generalitat: "Generador de factures electròniques". 

 

IASGirona