Biblioteca de ciències de la salut


Reactivació progressiva de serveis presencials

Fase 1:  Procés de reobertura progressiva en funció del planning de re-estructuració de l’espai de la Biblioteca.

Entrada: per la porta del passadís interior (la que ha estat fins ara la porta principal romandrà tancada) per tal d'evitar en tot moment aglomeracions a la biblioteca, garantint la distància de seguretat de dos metres i limitant l'accés d'acord a la situació de provisionalitat

Els serveis presencials queden limitats a:

 • Préstec i devolució de documents sense accés lliure a l'espai de biblioteca. Els usuaris no poden agafar els documents dels prestatges lliurement. Els llibres i els documents retornats romandran de 9 a 14 dies en un espai reservat de manera que es garanteixi la seva desinfecció.

 • Les taules, cadires i ordinadors queden inhabilitats, fins l'acabament de les obres i sempre que es pugui respectar el distanciament

Fase 2: Un cop finalitzades les obres i redissenyat el nou espai disponible en base a les mesures de distanciament social, veurem de tornar a habilitar les taules, cadires i ordinadors, donant accés limitat a l'espai de la biblioteca per tal d'evitar aglomeracions o treball de grup

Fase 3: Programació de sessions de formació d’usuaris, etc.

Fase 4: Recuperació total dels serveis i tornada a la normalitat condicionada

Serveis*

La Biblioteca donarà suport a tots els professionals mijantçant els serveis següents:

 • Servei d’Obtenció de Documents
 • Servei Interbibliotecari d’Obtenció de Documents.
 • Servei de Recerca Bibliogràfica

*Els fons que tenim en arxiu en paper no poden ser servits mentre duri l'alerta per COVID. Els fons en paper anteriors a l'any 1990, és possible que no puguin ser servits en el mateix dia.

Correu: biblioteca@ias.cat

 

Iniciativa #AyudaBiblioteca com a resposta a la pandèmia de l'COVID-19

L'avanç del nou coronavirus ha provocat el tancament presencial al públic de la majoria de les biblioteques, però aquestes segueixen estant molt actives de forma virtual. Aquesta col·laboració ha permès unir forces en la recerca i recopilació coordinada d'informació fiable, basada en evidència, contrastada i de qualitat.Tot i que la Biblioteca i Centre de recursos per a la pràctica clínica, l'aprenentatge i la recerca de 'IAS també està presencialment tancada, continua donant servei actiu als professionals pels diferents canals virtuals de què disposem: accés als recursos d'informació digital, proporcionant articles, realitzant recerques bibliogràfiques i molt més. Consulteu, per exemple, el repositori que s'ha anat creant desde el 13 de març a la secció de la Biblioteca  (COVID-19:literatura científica per especialitats i altres documents de suport) a la intranet de l'IAS.

La Biblioteca de l'IAS participa en el projecte d'abast estatal "COVID-19 por especialidades y temas" que recull recursos i literatura actualitzada i qualitat sobre COVID-19. Per això han consultat fonts fiables a fi de facilitar a l'professional sanitari infomació de primera mà sobre el Coronavirus classificada per les diferents especialitats publicant els resultats en xarxes socials sota l'etiqueta #AyudaBiblioteca.
Aquesta pàgina de recursos sobre el coronavirus SARS-COVID19  ha estat possible gràcies a la col·laboració d'un grup de professionals de biblioteques de Ciències de la salut. Pots trobar-los en Twitter amb els hashtags #JuntosParaAyudarte i #AyudaBiblioteca

COVID-19 Especialidades

Pàgina elaborada per professionals de biblioteques de Ciències de la salut que classifica els diferents recursos sobre COVID-19 segons especialitats mèdiques.
Url: https://sites.google.com/view/covid19-por-especialidades/página-principal                                                                               


La Biblioteca de ciències de la salut de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) integra el fons documental especialitzat en salut mental de l’antic l'Hospital psiquiàtric de Salt i el fons del vell Hospital de Santa Caterina de Girona en la seva nova ubicació al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt. En col·laboració amb la Biblioteca de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, treballa en el desenvolupament de serveis per als professionals dels dos serveis de salut en el marc de l'aliança estratègica IAS-ICS Girona.

El que fas és important i nosaltres estem aquí per ajudar-te en cada pas del camí. Perquè som facilitadors: assistència, docència i investigació.

 

Guía ràpida per a residents

Missió

El seu objectiu és posar a disposició dels professionals sanitaris informació rellevant per a la presa de decisions en la pràctica clínica, la gestió, la docència, la formació continuada i la recerca clínica.

Serveis

 • Sala de lectura
 • Sol·licitud d’articles
 • Disseny de cerques bibliogràfiques
 • Assessorament informacional  
 • Informació bibliogràfica i de referència
 • Optimització i gestió de recursos documentals
 • Catàleg de fons en línia (només accesible a través de la intranet corporativa)
 • Préstec personal
Servei d'Obtenció de Documents (SOD)
Els professionals vinculats a l'IAS podeu sol·licitar còpia de bibliografia científica (articles) que no tenim a la nostra Biblioteca.

Teniu dues opcions per sol·licitar bibliografia:

-Podeu lliurar personalment les vostres peticions a la Biblioteca o bé enviar-les per correu electrònic.
-El servei és gratuit, ara bé, és possible que algunes entitats subministradores apliquin tarifes. En aquest cas, es consultarà prèviament l'interessat.

Formació d'Usuaris

Des de la Biblioteca s'imparteix formació en recerca bibliogràfica per grups i segons les seves necessitats (residents, facultatius, infermeria). També podeu concertar formació individual si ho necessiteu.

Fons i col·leccions

Accés a recursos subvencionats mitjançant la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitari Públic de Catalunya (BVSalut)

 Per obrir la totalitat dels continguts de Clinicalkey, Ovid, Cinahl, BVSalut (des de la intranet ) unicament  haureu de crear-vos un compte personal. Per consultar des de fora del Parc Hospitalari poseu-vos en contacte amb la Biblioteca. Els serveis que necessiteu  formació en l´ús concerteu amb Biblioteca una sessió que impartirem al vostre servei (aprox. d'uns 20-30minuts)

 

On som?

Parc Hospitalari Martí i Julià. Hospital Santa Caterina (primera planta)
C. Dr. Castany s/n
17190 Salt

Telèfon 972 189 000 | Extensió 1730
Correu: biblioteca@ias.cat

Horari

De dilluns a divendres, de 8 a 15 h. Lliure accés per a tot el personal sanitari, residents en formació, estudiants i col·laboradors

 

IASGirona