Biblioteca de ciències de la salut

La Biblioteca de ciències de la salut de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) posa a dels disposició dels professionals sanitaris informació rellevant per a la presa de decisions en la pràctica clínica, la gestió, la docència, la formació continuada i la recerca clínica.

Integra el fons documental especialitzat en salut mental de l’antic l'Hospital psiquiàtric de Salt i el fons del vell Hospital de Santa Caterina de Girona. En col·laboració amb la Biblioteca de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, treballa en el desenvolupament de serveis per als professionals dels dos serveis de salut en el marc de l'aliança estratègica IAS-ICS Girona.

Serveis

  • Sala de lectura
  • Sol·licitud d’articles
  • Disseny de cerques bibliogràfiques
  • Assessorament informacional  
  • Informació bibliogràfica i de referència
  • Optimització i gestió de recursos documentals
  • Catàleg de fons en línia d'ús intern.
  • Préstec personal
Mesures de seguretat Covid19 implantades
 
Servei d'Obtenció de Documents (SOD)

Els professionals vinculats a l'IAS podeu sol·licitar còpia de bibliografia científica (articles) que no tenim a la nostra Biblioteca.

Teniu dues opcions per sol·licitar bibliografia:

-Podeu lliurar personalment les vostres peticions a la Biblioteca o bé enviar-les per correu electrònic.
-El servei és gratuit, ara bé, és possible que algunes entitats subministradores apliquin tarifes. En aquest cas, es consultarà prèviament l'interessat.

Formació d'usuaris

Des de la Biblioteca s'imparteix formació en recerca bibliogràfica per grups i segons les seves necessitats (residents, facultatius, infermeria). També podeu concertar formació individual si ho necessiteu.

Fons i col·leccions

Accés a recursos subvencionats mitjançant la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitari Públic de Catalunya (BVSalut)

Per obrir la totalitat dels continguts de Clinicalkey, Ovid, Cinahl, BVSalut (des de la intranet ) unicament  haureu de crear-vos un compte personal. Per consultar des de fora del Parc Hospitalari poseu-vos en contacte amb la Biblioteca. Els serveis que necessiteu  formació en l´ús concerteu amb Biblioteca una sessió que impartirem al vostre servei (aprox. d'uns 20-30minuts)

Us pot interessar la pàgina "COVID-19 Especialidades"

Pàgina elaborada per professionals de biblioteques de Ciències de la salut que classifica els diferents recursos sobre COVID-19 segons especialitats mèdiques:
https://sites.google.com/view/covid19-por-especialidades/página-principal        


On som?

Parc Hospitalari Martí i Julià. Hospital Santa Caterina (primera planta)
C. Dr. Castany s/n
17190 Salt

Telèfon 972 189 000 | Extensió 1730
Correu: biblioteca@ias.cat

Horari

De dilluns a divendres, de 8 a 15 h. Habitualment és de lliure accés per a tot el personal sanitari, residents en formació, estudiants i col·laboradors.
 

 

 

IASGirona