Consell d'Administració

El Consell d'Administració és l'òrgan superior de direcció i control de l'empresa pública Institut d'Assistència Sanitària (IAS). Els membres del Consell d'Administració els nomena el Govern de la Generalitat a proposta del Conseller de Salut.

Els membres actuals són:

President

Sr. Martí Masferrer Mascort 

Vocals

Sra. Magda Casamitjana Aguilà
Sr. Aleix Gimbernat Martí
Sra. Teresa Lapiedra Andrés
Sr. Lluís Pla Cama
Sr. Josep Maria Solé Chavero
Sra. Carme Vilardell Oliver

Gerenta

Sra. Àngels Morales Lozano

Secretari

Sra. Maria Jesús Costa Serra

Estatuts de l'IAS

Estatuts de l’empresa pública Institut d’Assistència Sanitària: ACORD GOV/59/2015, de 28 d'abril, pel qual s'aproven els nous Estatuts de l'empresa pública Institut d'Assistència Sanitària (IAS).

IASGirona