Guies itineraris de formació per als residents

Els programes de formació estan elaborats per les comissions nacionals de cada una de les especialitats i aprovades posteriorment pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Són les guies que estableixen els criteris generals de formació en cada especialitat. A partir d’aquests programes cada centre desenvolupa el seu programa formatiu per a cada una de les especialitats que té acreditades. Tots els programes han d’estar aprovats per la Comissió de Docència de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS).

Los programas de formación están elaborados por las comisiones nacionales de cada una de las especialidades y posteriormente aprobadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Son las guías que establecen los criterios generales de formación en cada especialidad. A partir de estos programas, cada centro desarrolla su programa formativo para cada una de las especialidades que tiene acreditadas. Todos los programas deben estar aprobados por la Comisión de Docencia del Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS).

Consulteu aquí les guies de Formació POSTGRAU · MIR · PIR · IIR · Consultad aquí las guías de Formación POSTGRADO · MIR · PIR · EIR 

 

GUIA ITINERARI RESIDENTS PSIQUIATRIA INFANTIL I DE L'ADOLESCÈNCIA

 

GUíA ITINERARIO RESIDENTES PSIQUIATRÍA INFANTIL Y DE LA ADOLESCENCIA

 

GUIA ITINERARI RESIDENTS
PSIQUIATRIA

GUÍA ITINERARIO RESIDENTES
PSIQUIATRÍA

GUIA ITINERARI RESIDENTS
PSICOLOGIA CLÍNICA

GUÍA ITINERARIO RESIDENTES
PSICOLOGÍA CLÍNICA

 

 

 

GUIA ITINERARI RESIDENTS
INFERMERIA ESPECIALITZADA
EN SALUT MENTAL

 

GUÍA ITINERARIO RESIDENTES
ENFERMERIA ESPECIALZADA
EN SALUD MENTAL

 

GUIA ITINERARI RESIDENTS
INFERMERIA OBSTÈTRIC
GINECOLÒGICA

GUIA ITINEARIO RESIDENTES
ENFERMERÍA OBSTÉTRICO
GINECOLÓGICA

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Secretaria de Docència de l’IAS - Tel. 639 703 265 - docencia@ias.cat
Parc Hospitalari Martí i Julià (Salt)
Hospital Santa Caterina. Primera planta (zona de l'àrea mèdica)

IASGirona