Responsabilitat Social Corporativa

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és, a més del compliment estricte de les obligacions legals vigents, la contribució activa i voluntària de les empreses en les àrees social, econòmica i ambiental per fomentar una gestió èticament responsable, respectuosa amb el medi ambient i amb els drets humans, i que sigui fruit de la relació i el diàleg transparent amb els seus grups d’interès, responsabilitzant-se així de les conseqüències i els impactes que es deriven de les seves accions.

Des del Consell d’Administració de la nostra organització es vol promoure la integració de la responsabilitat social com un dels pilars estratègics de gestió de la nostra empresa; per això manifestem el nostre compromís explícit per al seu desenvolupament i per dotar de credibilitat aquest procés de millora amb la implantació de pràctiques socialment responsables.

Aquest objectiu es concreta en els següents punts:

  1. Promoure iniciatives en l’àmbit de la salut, i col·laborar i participar amb les organitzacions, entitats i associacions de la nostra àrea d’influència per tal de potenciar la cohesió social del territori, especialment en el nostre entorn més proper.
  2. Gestionar adequadament la utilització dels recursos disponibles i el maneig correcte dels residus derivats de la nostra activitat, avaluant els efectes mediambientals, desenvolupant mesures de prevenció i millora del medi ambient i d’estalvi energètic.
  3. Oferir una atenció sanitària i social integral i integradora en la que la promoció de la salut, la qualitat i la coordinació entre nivells assistencials siguin un pilar fonamental.
  4. Dur a terme una política d’atenció als professionals de l’IAS que tingui en compte el desenvolupament personal, l’aprenentatge i l’eliminació de les formes directes i encobertes de discriminació de gènere, intentant trobar un equilibri entre la vida personal i la laboral.
  5. Potenciar les pràctiques de bon govern a tots els nivells de l’organització, en les que la transparència, el diàleg i el respecte als valors ètics de la institució siguin el fonament principal, així com implementar i normalitzar un sistema de gestió que permeti fixar objectius i una estratègia de millora contínua.

L’IAS fonamenta la RSC en els següents conceptes: voluntarietat, integració, transparència, permanència, visió global, auditabilitat, millora contínua, qualitat, adaptabilitat, cooperació, viabilitat i sostenibilitat.

IASGirona