Contractació pública de subministres, serveis i obres

L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) ha de garantir al licitador la informació amb transparència, L’accés a la informació pública i bon govern, al respecte dels procediments de contractació administrativa de l’entitat, i ha de permetre la consulta dels Plecs administratius i tècnics, així com desvetllar qualsevol dubte al licitador en relació a la contractació administrativa pública que porta a terme l’IAS.

L’Oficina de Contractació de l’IAS aglutina l’activitat de l’entitat en relació amb la contractació administrativa pública i gestiona la informació en relació als procediments de contractació administrativa pública d’obres, subministraments i serveis de l’ens en adequació a la legalitat vigent.

Presentació d’ofertes

Parc Hospitalari Martí i Julià
Registre general de l'IAS
Edifici Til·lers
Serveis Centrals

C/ Dr. Castany s/n
17190-SALT

Responsable de l'Oficina de Contractació Administrativa Pública de l'IAS per a subministres, serveis i obres

Sra. Maria Jesús Costa Serra
Telèfon: 972 182 509
mariajesus.costa.ias@gencat.cat
Horari d'atenció: de dilluns a divendres d'11 a 15 h.

Sr. Josep Mateo Fernández (administratiu)
Telèfon: 972 182 500- Ext 2504
josep.mateo.ias@gencat.cat

Contractacions, licitacions i adjudicacions en procés

Consulteu el següent enllaç
 


Informació bàsica sobre protecció de dades del tractament Gestió financera:

Responsable del tractament: Institut d’Assistència Sanitària (IAS)

Finalitat: gestionar la relació comercial i/o contractual i mantenir les relacions necessàries per a l'execució d'aquesta relació contractual.

Drets de les persones interessades: podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’IAS o enviant un correu electrònic a l’adreça rgpd.ias@gencat.cat

Informació addicional: per a més informació sobre protecció de dades premeu aquí.

 

IASGirona