Recerca

L'Institut d’Assistència Sanitària du a terme activitat investigadora a través, d’una banda, de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IdIBGi), i de l’altra, de la Unitat de Suport a la Recerca (USR) de l’ICS Girona, que s’ocupa de l’àmbit de l’atenció primària, en el marc de l'IDIAP Jordi Gol. Destacat l’activitat d’investigació dels 3 grups de recerca de l’IAS principals: Envelliment, discapacitat i salut, Salut mental i addiccions i Trastorns del neurodesenvolupament.

El 20 de novembre de 2015 té lloc la fusió del CEIC l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i CEIC IAS per donar lloc al CEIC Girona. El 28 de febrer de 2020 el comitè és acreditat per tal d’actuar com a CEIm d’acord a l’establert al RD 1090/2015 i passa a nomenar-se CEIm Girona.

Foto: seu de l'IdiBGi al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt.  

 Producció científica de l'IAS 

 

 


També podeu contactar amb la Biblioteca biomèdica de l'IASbiblioteca@ias.cat

IASGirona