Recerca

Avui dia, l'IAS té incorporada l'activitat de recerca a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, IdIBGI. L'aliança estratègica entre l'Institut Català de la Salut a Girona i l'IAS ha facilitat el trasllat de l'nstitut de recerca al Parc Hospitalari Martí i Julià des de l'estiu de 2015,  amb seu des d'aleshores a l'edifici de la Mancomunitat 2.

Premisses de la recerca a l'IAS:

  • La recerca és un producte específic i diferenciat de l’assistència.
  • La recerca ha de ser una línia estratègica de l’IAS i ha d’englobar totes les línies assistencials (atenció especialitzada, salut mental, atenció primària i sociosanitària), així com els diferents col·lectius professionals.
  • Davant la complexitat de moltes de les actuacions administratives associades, l'IdIBGi ha de tenir, entre d’altres missions, coordinar, assessorar i gestionar d’aquestes activitats a fi de simplificar els procediments administratius i de gestió, racionalitzar-los i apropar l’administració de l’IAS als investigadors.

 

Producció científica de l'IAS 


Articles de l'IAS indexats a PubMed 

Visibilitat científica de l'IAS a Google Scholar

 


Biblioteca biomèdica de l'IAS - biblioteca@ias.cat

IASGirona