L'IAS a Sciencia

SCIENTIA és el Dipòsit d'Informació Digital del Departament de Salut per a la gestió de la producció científica en ciències de la salut a Catalunya i l’accés obert als recursos digitals derivats d’aquesta la producció científica. L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) ha signat un acord de participació a Scientia per incorporar-hi de manera progressiva els documents digitals de recerca científica produïts pels professionals de l'IAS.

SCIENTIA s’adreça al personal que duu a terme funcions assistencials, docents i d’investigació, i també de gestió i administració al servei de l’Administració pública del sistema sanitari català. Com també als professionals de l’àmbit sanitari, investigadors, docents, estudiants i a tota la ciutadania en general que tenen dret a l’accés lliure dels continguts públics.

Els documents incorporats a Scientia estan subjectes a llicència d’ús d’accés obert Creative Commons de tipus “Reconeixement d’autoria, amb usos no comercials i sense obra derivada”, llicència habitual de conformitat amb el que preveu l’article 13 de la Normativa editorial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Les obres subjectes a aquesta llicència es poden copiar, distribuir i comunicar públicament, sempre que se’n citi l’autoria i l’organisme editor, no se’n faci un ús comercial i no es faci una obra derivada a partir de l’original.

La Biblioteca de l'IAS és el servei que se'n fa càrrec de  la incorporació dels documents digitals derivats de la producció científica de l'IAS en el repositori institucional Scientia. Si sou personal de l’IAS i voleu incorporar els materials de recerca en format electrònic que heu produït en la vostra activitat professional a l’IAS, contacteu amb biblioteca@ias.cat

IASGirona