Voluntariat

L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) compta amb la col·laboració d’entitats sense ànim de lucre, ja siguin de tipus social o vinculades al sector de la salut, que donen suport a l’acompanyament dels pacients que es troben ingressats en l’Hospital Santa Caterina o en els diferents centres i unitats d’atenció a la salut mental i sociosanitària del Parc Hospitalari Martí i Julià. La seva tasca està coordinada per la Unitat d’Atenció a la Ciutadania de l’IAS.

Les persones que realitzen tasques de voluntariat fan una prestació voluntària i altruista.

Organitzacions que co·laboren amb l’IAS:

IASGirona