El Centre d'Atenció Primària (CAP)

El Centre d'Atenció Primària és el primer lloc on cal anar quan es té un problema de salut o quan es vol prevenir d’alguna malaltia. Ofereix assistència sanitària i social, i serveis de promoció de la salut, d'atenció preventiva, curativa i rehabilitadora.

Primaria