Àrea Bàsica de Salut (ABS)

L'àrea bàsica de salut (ABS) és la unitat territorial elemental a través de la qual s'organitzen els serveis d'atenció primària de salut.

La seva delimitació es determina en funció de factors geogràfics, demogràfics, socials i epidemiològics, particularment, en funció de l'accessibilitat de la població als serveis i de l'eficiència en l'organització dels recursos sanitaris.

L'atenció primària de salut de la població d'una mateixa ABS està assignada a un equip d'atenció primària (EAP) format per metges generals, pediatres, odontòlegs, infermers, auxiliars d'infermeria, assistents socials i personal no sanitari.

En el territori de cada ABS es localitza el centre d'atenció primària (CAP) i en l'àmbit rural, a més, els consultoris locals.

Primaria