Atenció a la població infantil

L'atenció primària pediàtrica ofereix als nadons, infants i adolescents (fins als 14 anys) una cura integral de la seva salut. Així mateix, també ofereix a les mares, pares i cuidadors l’ajuda i consells per a un manteniment idoni de la salut dels seus fills. Professionals de la medicina i de la infermeria donen una assistència integral a la població pediàtrica tant des del propi centre de salut com al seu domicili. Les tasques principals dels equips de pediatria son les següents: 

  • Tractar els problemes de salut dels nens amb una visió integral d’atenció a la persona.
  • Realitzar activitats de prevenció i promoció de la salut (vacunacions, programa d’activitats preventives i de promoció de la salut “Infància amb Salut”)
  • Fer un seguiment de l’infant i de la seva salut durant tot el seu creixement amb una visió holística i integral.
  • Facilitar l'accés a proves diagnòstiques i derivar a l'atenció especialitzada quan la patologia del nen ho requereixi
Primaria