Promoció de la salut - Atenció comunitària

S'entén per promoció de la salut el conjunt d'actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva i a impulsar l'adopció d'estils de vida saludables per mitjà de les intervencions adequades en matèria d'informació, comunicació i educació sanitàries (Llei 18/2009, de Salut Pública de Catalunya).

La Salut Comunitària es basa en la creació d’una xarxa local en la que participen diferents agents per treballar amb els determinants de salut per tal de millorar la salut de la població.

Els nostres professionals estan treballant promoció de la salut AMB la comunitat. Identifiquen els problemes més rellevants percebuts per la població i dinamitzen els recursos de l’entorn per afrontar-los, co-liderant la taula de salut del territori.

Els nostres professionals estan treballant en:

  1. El Pla Integral per la Promoció de la Salut (PAAS) mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable. Aquest és el cas del programa "Nen@s en moviment", dirigit específicament a la població infantil amb problemes de sobrepès, als quals se'ls fa un programa d'educació en hàbits saludables, tant alimentaris com d'actvitat física.
  2. La prevenció del consum d’alcohol i tabac. Fent activitats d’informació, sensibilització, accions educatives a la població jove, especialment a l’escola i programes per promoure l’abandonament del consum entre la població adulta.
  3. Temes de gènere i salut, integrant la perspectiva de gènere a la salut, en plena igualtat entre dones i homes.
  4. Temes de salut mental, fomentant el benestar emocional de les persones i potenciant els coneixements, actituds i hàbits favorables per gaudir d’ un bon equilibri personal.
  5. Sexualitat sana a través d’una educació afectiva-sexual  com un aspecte fonamental de la persona facilitant el creixement positiu a nivell emocional i afectiu, influint en la manera d’ entendre i viure la sexualitat i adoptant conductes sexuals més saludables i responsables.

Per millorar en tots aquests temes els nostres professionals treballen aspectes d’alfabetització en salut com una manera de comunicar-nos amb els usuaris, fomentant accions de canvis, i corresponsabilitzant  de la salut per evitar les malalties.

Els equips d’atenció primària actuen com un agent més de salut amb altres professionals dels diferents territoris per tal de fer el diagnòstic de salut de la població i treballar amb els diferents determinants de salut per millorar-la.

 

Primaria