Atenció al pacient crònic

El model d’atenció al pacient crònic és basa en el Programa de prevenció i atenció a la Cronicitat del Departament de Salut (PPAC) i el Pla de Salut 2011-2015.

 Els objectius del model d’atenció a la cronicitat són:

  1. Assegurar la continuïtat assistencial: En l'atenció als processos crònics prevalents (hipertensió arterial, Diabetis Mellitus (DM), malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), asma, insuficiència cardíaca (ICC), depressió) se segueixen els protocols establerts dins les rutes assistencials, és a dir, els fluxos assistencials acordats amb tots els diferents dispositius del sistema sanitari de la Regió Sanitària de Girona per ordenar l'atenció dels pacients d’aquestes patologies. També se segueixen protocols pactats amb els territori en demència i patologia osteoarticular.
     
  2. Potenciar l’autonomia i la responsabilitat del pacient: a través dels grups psicoeducatius de fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica, o fent extensiva la metodologia del Programa Pacient Expert Catalunya® per a pacients amb tractament anticoagulant oral, MPOC, ICC i diabetis i treballant a cada Àrea Bàsica de Salut en temes de promoció de la salut i prevenció de la malaltia.
     
  3. Innovació i gestió del coneixement: afavorint la implementació de les noves tecnologies, accés a HC3, prescripció electrònica, etc.. També desenvolupant accions específiques de formació en la gestió per processos i d’impuls a la investigació.

La Planta Virtual Comunitària

Els professionals de l'IAS han desenvolupat un sistema assistencial comunitari propi, la Planta Virtual Comunitària, dissenyat per donar recolzament als pacients crònics complexos, gran part dels quals deriven també de situacions de complexitat social. La gestió de casos consisteix en identificar els pacients adequats, valorar les seves necessitats i treballar conjuntament amb els equips d’atenció primària per desenvolupar plans terapèutics per prevenir l’empitjorament i evitar ingressos/consultes urgents a l’atenció especialitzada. Sempre que sigui possible promoure l’autocura i l’automaneig intentant donar poder als pacients i als seus cuidadors per prendre control de la seva patologia.

Primaria