Atenció a la població infantil

L'atenció pediàtrica de la primària  dels centres de l’Institut d’Assistència Sanitària va a càrrec de l’equip del Servei de Pediatria de l’Hospital Santa Caterina, juntament amb les infermeres pediàtriques del mateix Equip d’Atenció Primària.  Aquests professionals proveeixen als nadons i infants (fins a 14 anys) d'una cura integral de la seva salut, i als pares ajuda i consell per un manteniment idoni de la salut dels seus fills. Professionals de la medicina i de la infermeria donen una assistència integral a la població pediàtrica. Les tasques principals de l'equip són: 

• Tractar els problemes de salut dels nens amb una visió integral de l'atenció a la persona
• Realitzar activitats de prevenció (vacunacions, etc.)
• Fer un seguiment del nen i de la seva salut durant el seu creixement
• Facilitar l'accés a proves diagnòstiques i derivar a l'atenció especialitzada quan la patologia del nen ho faci necessari
• Donar consells de salut a la família i en grup de qüestions relatives a la salut de l'infant

Primaria