Atenció a la ciutadania

Les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC) a través de professionals que l'atendran al taulell d'informació, són el servei que posem a l'abast dels usuaris per facilitar-los l'accés al sistema de salut: gestionar peticions d'analítiques, proves complementàries,... També s'hi han de dirigir aquells usuaris que volen sol.licitar certificats, còpies de documents, resoldre problemes derivats de les visites, etc. Els professionals que de les OAC també vetllaran perquè es compleixin els seus drets i els seus deures com a usuaris. Les Oficines d'Atenció al Ciutadà també s'encarreguen de gestionar qualsevol queixa, suggeriment, reclamació, felicitació…  derivada del tracte i l’assistència rebuda als centres de l'IAS.

Trobarà a la seva disposició una Oficina d'Atenció al Ciutadà al seu centre d'atenció primària, de 8 a 20 h.

A l'ABS Cassà de la Selva l'horari és de 8 a 21 h.

Primaria