Atenció al nen

Està  acceptat de manera universal que qualsevol de les intervencions que es realitzen en l’etapa infanto-juvenil per tal de millorar la salut es perllongaran al llarg de tota la vida.

És la infància, per tant, l’etapa de la vida en què les intervencions preventives i de promoció de la salut són més positives.

Les intervencions que es realitzen en l’edat pediàtrica a l'atenció primària són:

1. Activitats preventives i de promoció de la salut a l’edat pediàtrica

  • Valoració del desenvolupament físic (talla, pes, IMC) i de desenvolupament psicomotor.
  • Valoració de l’estat nutricional
  • Detecció de l’hipoacúsia, problemes de visió i del desenvolupament puberal.
  • Detecció precoç i seguiment de metabolopaties.
  • Detecció precoç i seguiment dels infants amb discapacitats físiques i psíquiques.
  • Detecció precoç i seguiment, en general, de tots els problemes de salut amb presentació i inici de símptomes durant les diferents etapes de la infància i l’adolescència.
  • Detecció precoç i abordatge integral dels problemes de salut derivats de les situacions de risc o exclusió social (menors en acollida, minories ètniques, immigrants)

2. Atenció i seguiment de la patologia aguda, crònica i a la discapacitat. Fent especial èmfasi a les patologies més prevalents com són l’asma i l’obesitat infantil.

3. Atenció als infants més vulnerables o en risc d’exclusió social. Realitzant un treball en xarxa amb professionals de treball social, educació social, centres educatius, picòlegs de suport a l’atenció primària (PSP) i altres recursos comunitaris.

 

Programa Nens en Moviment

L'objectiu general del Programa Nens en Moviment és abordar l’obesitat infantil mitjançant un enfocament integral que impliqui canvis nutricionals, emocionals i estils de vida de l’infant i el seu entorn.

El programa està dirigit als alumnes de 3er, 4rt i 5è de primària, amb sobrepès i/o obesitat, implicant-hi els pares i/o familiars, professors, monitors de lleure i esports i als professionals de la salut.

Es pretén realitzar una intervenció integral, des dels espais naturals de l’infant, per facilitar-li l’elecció de les opcions més sanes i tenint com a pilars fonamentals l'alimentació, l'exercici físic i la gestió de les emocions, potenciant l’autoacceptació i l’autoestima. Clica aquí per més informació

Primaria