Jornada de presentació de la Ruta assistencial de la fibril·lació auricular a la Regió Sanitària Girona

Programa de la jornada

El proper 4 d'octubre tindrà lloc la Jornada de presentació de la Ruta assistencial de la fibril·lació auricular a la Regió Sanitària Girona a l’Auditori Josep Irla de Girona (edifici de la Generalitat Girona, plaça Pompeu Fabra, 1).

Aquest document és el resultat de la feina feta pel grup de treball multidisciplinar que es va constituir el 2017 per encàrrec de la Regió Sanitària Girona del Servei Català de la Salut. Aquest equip de treball format per professionals sanitaris tant de l’àmbit de l’atenció primària com de l’atenció especialitzada i representants dels diferents proveïdors de serveis de la Regió Sanitària Girona, ha treballat d’acord amb l’evidència científica i les recomanacions nacionals i internacionals, consensuant les propostes aportades al document i  tenint en compte les particularitats territorials de la Regió Sanitària Girona. 

La Ruta assistencial que es presentarà es contextualitza en les propostes del Pla de salut de Catalunya i el de la Regió Sanitària Girona 2016-2020, així com en les del pla Director de les malalties de l’Aparell Circulatori, en la seva vessant neurològica, i l’abordatge de la FA queda justificat per les complicacions tromboembòliques que se’n deriven, entre les que estan l’ictus isquèmic tromboembòlic, ja que entre el 20 i el 30% dels ictus són deguts a una FA.

Programa

Jornada gratuïta. Inscripció obligatòria

 

Document Adjunt: 

PRIMARIA
Dimarts, 20 Agost 2019