Professionals de l’ICS Girona i de l’IAS fan formació sobre violència masclista a través de realitat immersiva

Persones amb ulleres de realitat immersiva fan formació

Entre els objectius del curs hi ha aprendre a detectar situacions de violència masclista i millorar les habilitats comunicatives en aquestes situacions

Més de tres-cents professionals de l’Institut Català de la Salut i de l’Institut d’Assistència Sanitària ja han dut a terme una formació sobre sensibilització, detecció i abordatge de la violència masclista a l’atenció primària que té la característiques que es fa amb realitat immersiva. Les sessions de formació s’estan duent a terme a tots el 29 equips d’atenció primària i l’equip d’atenció primària penitenciari, a més de l’atenció continuada i urgent i l’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva durant els mesos de maig i juny.

Aquest curs s’ha impulsat des del convenciment que els professionals de la salut ocupen un lloc clau per a la detecció de les situacions de violència masclista. És per això, que la formació es dirigeix molt especialment als professionals dels equips d’atenció primària, de les línies pediàtriques, dels centres d’urgències d’atenció primària i al servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva. La violència masclista és un problema greu que comparteixen dones de qualsevol condició, classes socials, edats, cultures i nivells de formació i que comporta coneguts problemes de salut per les dones que la pateixen.

Les sessions formatives es realitzen a través de realitat immersiva ja que els assistents visualitzaran un cas de violència masclista amb les ulleres 3D i posteriorment faran una posada en comú i anàlisi. També s’està treballant per fer, més endavant, una segona sessió formativa amb una teatralització de tres casos clínics que ajudarà als professionals sanitaris a reflexionar sobre la detecció, les eines de cribratge i valoració de risc. La creació de nous entorns d’aprenentatge permetran la participació activa dels/les professionals a través de la immersió, interacció i observació de diferents situacions de violència masclista.

Durant el curs, els assistents aprendran a comprendre la violència masclista, a treballar els judicis i les actituds dels professionals i de les dones que atenem, es revisarà la presa de decisions davant de diferents casos de violència masclista, a treballar en equip, a millorar les habilitats comunicatives i a saber detectar les situacions de violència masclista.

La violència masclista és actualment un problema de salut pública, tot i que els motius d’aquesta violència masclista són socials i culturals, donat que radiquen en els rols, els estereotips i les identitats que s’han adjudicat a homes i dones tradicionalment i que han provocat la superioritat i la relació de poder d’un gènere sobre l’altre. La violència masclista vers les dones es defineix com un fenomen que va més enllà dels casos individuals, és un problema social que reflecteix aquestes relacions de poder històricament desiguals entre homes i dones.

 

PRIMARIA
Dimarts, 6 Juny 2023