El nombre de professionals d’atenció primària de l’ICS a Girona i de l’IAS formats per realitzar ecografies augmenta fins a 150

Una professional de l'atenció primària fent una ecografia
La progressiva instauració del programa territorial de formació ecogràfica ha fet que totes les àrees bàsiques de salut de l’ICS Girona i l’IAS puguin realitzar aquestes proves complementàries per confirmar o descartar diagnòstics
En paral·lel a la formació de professionals, s’ha potenciat la dotació d’ecògrafs als centres, que ja ascendeix a 37 aparells, als quals s’hi afegeixen 30 més de portàtils, que es poden transportar per fer atenció domiciliària
 
El Programa de formació ecogràfica impulsat per implementar l’ús de l’ecografia als equips d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut a Girona (ICS) i de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) ha permès que 150 professionals de medicina familiar i comunitària hagin estat acreditats per fer exploracions ecogràfiques en aquells casos en què aquesta prova pugui facilitar el diagnòstic. També ha impulsat el fet que totes les àrees bàsiques de salut de l’ICS Girona i l’IAS puguin fer ecografies clíniques com a complement de l’exploració que el professional fa als seus pacients. El nombre d’ecògrafs ja ascendeix a 37, als quals s’hi afegeixen 30 més de portàtils, que es poden transportar per fer l’atenció domiciliària. L’augment, tant de professionals com d’aparells, ha estat progressiu al llarg dels anys per situar la demarcació gironina com a referència dins l’àmbit català pel que fa a la implantació d’ecògrafs als CAP.
 
Disposar d’una àmplia xarxa d’ecògrafs respon a l’objectiu de la Direcció de l’ICS Girona-IAS de fer més resolutiva l’atenció primària de la demarcació. És una tecnologia de cost assequible, versàtil i no invasiva, que permet augmentar la capacitat de diagnòstic i millorar la satisfacció dels usuaris que, mitjançant aquesta prova, poden entendre millor la seva patologia sense haver de desplaçar-se més enllà del seu CAP.
 
Els ecògrafs són aparells del tot innocus per al pacient, ja que no emeten radiacions. Les proves que els professionals de la medicina de família duen a terme amb aquests equips són, principalment, abdominals, del sistema urinari i dels ronyons. La seva versatilitat permet que els professionals, més enllà de proves diagnòstiques o de seguiment, també facin servir aquests aparells per completar les exploracions clíniques.
 
L’evolució tecnològica dels equips ha permès que ofereixin una resolució d’imatge cada cop més precisa, a banda del desenvolupament d’aparells portàtils, que poden ser transportats quan el professional fa visites a domicili. Aquesta mobilitat va mostrar-se especialment útil durant el període de confinament per la COVID-19.
 
Diversos àmbits d’aplicació
El valor de disposar d’ecògrafs distribuïts per l’atenció primària queda reflectit amb la quantitat de proves que es realitzen cada any mitjançant aquests aparells. Entre 2020 i 2022, es van realitzar 23.624 proves; registre que dona com a mitjana prop de 8.000 a l’any. Pel que fa a 2023, des de gener fins a mitjan agost ja se n’havien registrat 6.558; dada que torna a reflectir la seva expansió creixent. Actualment, les proves que duen a terme els professionals de medicina de família amb aquests equips són, sobretot, abdominals, però ja es treballa per ampliar els àmbits d'aplicació mitjançant formacions específiques per a l’exploració tiroidal, vascular i  musculoesquelètica. També se’n vol fomentar la utilització per a patologies específiques, com ara la síndrome del túnel carpià.
 
Projecte amb 14 anys de trajectòria
L’àmplia expansió dels ecògrafs per l’atenció primària gironina és el resultat del projecte de formació territorial iniciat fa 14 anys (2009) amb el plantejament d'utilitzar l’ecografia com una eina d'exploració i ajuda al diagnòstic per al professional de l’atenció primària. El curs, que inicialment es feia a Madrid organitzat per la Societat Espanyola de Metges d’Atenció Primària, es basa en la resolució diagnòstica dels casos més habituals que es presenten a les consultes, com poden ser còlics nefrítics, còlics biliars o lesions a la bufeta urinària. Des del 2017, aquesta formació l’organitza la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC) i les sessions formatives es duen a terme a Girona. Actualment, el curs consisteix en un mínim de 100 hores lectives teòriques i pràctiques. Per obtenir la capacitació, també es demana una rotació pel servei de Radiologia de l’Hospital Josep Trueta i del de Figueres, a més d’una prova d’avaluació al cap d’un any.  
 
Formació incorporada al programa MIR
El Programa ha permès ampliar any rere any el nombre de facultatius de l’atenció primària amb formació per utilitzar ecògrafs per confirmar o descartar un diagnòstic. En els darrers 10 anys s’ha passat de 18 (2013) a 150, fins a mitjan 2023. També ha fomentat la formació ecogràfica dels residents que fan l’especialització en medicina familiar i comunitària en els diferents equips d’atenció primària (EAP) de la Regió Sanitària Girona. En aquest sentit, la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària de l’ICS a Girona és l’única a Catalunya que incorpora dins del seu programa MIR una formació  ecogràfica clínica. Els residents  reben  la mateixa formació organitzada per la CAMFIC durant els quatre anys de residència i sense cost econòmic. D’aquesta manera, en finalitzar la residència ja disposen de l’acreditació. Aquest fet suposa un benefici per al resident, així com per als centres pel fet de disposar d’un professional que ja té els  coneixements i la titulació en l’àmbit ecogràfic.  
 
PRIMARIA
Dijous, 7 Setembre 2023