Salut presenta a la ciutadania de Bonmatí les conclusions de l’estudi de nivells de plom en sang

Sessió de retorn a la ciutadania de Sant Julià del Llor i Bonmatí, realitzada aquest 21 de novembre.

El Departament de Salut va presentar ahir al vespre les conclusions de l’estudi sobre els nivells de plom en sang als veïns i veïnes de Sant Julià del Llor i Bonmatí. L’acció es va dur a terme entre el 12 i el 15 de juny i va consistir en la realització d’analítiques en infants i adolescents de fins a 14 anys i dones embarassades de Bonmatí o amb una relació freqüent amb el municipi per tal de determinar si hi havia presència d’aquest metall pesat. En total es van recollir 140 mostres que han format part d’un estudi més complet realitzat per l’Agència de Salut Pública juntament amb tota la informació obtinguda en l’entrevista de cribratge mediambiental. L’acció sanitària s’ha impulsat conjuntament entre la Regió Sanitària Girona, l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’equip d’atenció primària d’Anglès i la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa (PEHSU).

Amb aquesta actuació s’ha atès la petició de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, que demanava la realització de controls analítics per la preocupació manifestada per la ciutadania en relació a la proximitat d’una indústria al nucli urbà. Així doncs, de les 140 analítiques, 138 eren infants i 2 dones gestants de Sant Julià del Llor i Bonmatí o amb una relació freqüent amb el municipi. Pel que fa al perfil dels participants, la majoria d’ells (80%) van ser persones censades al poble. Concretament, hi van participar 110 dels 226 infants empadronats i la resta són persones amb molta vinculació amb Bonmatí. Les analítiques també van anar acompanyades d’un cribratge mediambiental mitjançant una entrevista (“Full Verd”) a les famílies sobre factors relacionats amb el seu entorn residencial i els seus hàbits.

L’acció es va dirigir específicament als infants i dones embarassades en tant que són el col·lectiu més vulnerable perquè poden absorbir una quantitat de plom entre 4 i 5 vegades superior als adults. L’estudi realitzat a Bonmatí precisament conclou i confirma aquesta premissa, ja que ha detectat que els nivells de plom dels participants disminuïen a mesura que l’edat augmentava. A més, tampoc s’han observat patrons entre les concentracions de plom i la proximitat del domicili respecte la indústria.

Pràcticament la totalitat dels resultats, el 99,3%, descarten concentracions altes d’aquest metall i se situen en nivells inferiors al màxim establert per aquesta acció, de 3,5 micrograms/decilitre. Aquest valor pren com a referència altres estudis científics que han analitzat les concentracions de plom en sang així com recomanacions de l’OMS.

 

PRIMARIA
Dimecres, 22 Novembre 2023