Els centres de salut implanten la programació per motius, que els permet guanyar en seguretat amb les peticions d'atenció aguda dels pacients

La nova organització té com a pilars el treball previ dels professionals de cada equip d’atenció primària per consensuar els circuits d’atenció, la formació del personal administratiu en temes de salut i una nova funcionalitat de programació de  visites

Els centres d’atenció primària de l’Institut d'Assistència Sanitària i de l’Institut Català de la Salut a Girona estan implementant un nou sistema de treball, que facilita la gestió de les peticions dels usuaris, garanteix la priorització dels casos més urgents i estableix circuits d’actuació específics per als problemes de salut més comuns. 

“Què necessiteu o en què us puc ajudar?” Aquesta és la pregunta que fan els professionals d’atenció a la ciutadania quan arriba un usuari a un centre de salut. A partir de la resposta que dona el pacient, el professional, que l’atén des del taulell, resol la consulta amb l'ajuda d’una nova funcionalitat del programa informàtic de programació que li permet fer una identificació del problema de salut per garantir l’eficàcia i l’equitat en la resposta, sigui quina sigui la via d’entrada de la petició, presencial o telefònica, i donar seguretat al pacient i al professional.

El personal administratiu visualitza en una sola pantalla els 22 motius de consulta de baixa complexitat més freqüents a l’atenció primària. Entre els quals hi ha, per exemple, el mal de coll, el mal de queixal, les afeccions a la pell, el mareig, la febre... La pantalla, a més, dona informació de quina és la simptomatologia de cada una de les situacions que cal tenir en compte. Una de les apostes fermes de la nova organització és que aquests problemes de salut hagin quedat resolts en el mateix torn de treball en què ha arribat la petició i amb el professional que l’equip ha acordat. Cal dir que, habitualment, el 47% dels casos de baixa complexitat pot ser valorat per infermeria.

Una altra aportació, molt ben valorada pels professionals, és que el programa informàtic relacionat amb la nova organització ofereix els 15 motius de sol·licitud d’atenció més greus que han de ser atesos de manera immediata. En són alguns exemples: la pèrdua sobtada de la visió, la pèrdua de consciència... En aquest sentit, la directora de l’Equip d’Atenció Primària Santa Clara de Girona, Conxa Bou, explica que aquesta organització “ha donat molta seguretat de resposta a les consultes que s’han d’atendre de manera urgent. Per exemple, si es presenta un pacient amb la boca torta, l’eina els indica que s’ha d’atendre de manera immediata perquè pot tractar-se d’un ictus.” Així es dona seguretat i tranquil·litat a tots els professionals de l’EAP, tant assistencials com administratius.     

Per posar en marxa la programació per motius, a cada equip d’atenció primària ha estat imprescindible dur a terme un treball previ entre els professionals per consensuar els circuits interns pel que fa a cada una d'aquestes possibles situacions clíniques. D’aquesta manera es garanteixen uns fluxos d'atenció similars. Això també ha requerit donar formació en temes sanitaris i llenguatge sanitari al personal de l’atenció a la ciutadania.

L’any 2017, la Direcció d’Atenció Primària de l’IAS i de l'ICS Girona va iniciar la implantació de la programació per motius i se’n va fer un pilotatge a dos equips d’atenció primària (Santa Clara de Girona i Pineda). Durant aquest any 2018, la programació per motius s’està estenent a la resta d’EAP de la Gerència Territorial Girona de l'ICS i de l’IAS, és a dir, un total de 29 equips que atenen una població aproximada de 630.000 persones.

PRIMARIA
Divendres, 10 Agost 2018