L'Ingrés

Per ingressar, vostè ha de dirigir-se a la Unitat d’Admissions-Hospitalització, ubicada a l’entrada principal de l’hospital, prop del mostrador de porteria i telefonia.

Caldrà presentar els següents documents:

  • Per acreditar la seva identitat: el DNI, el llibre de família o el passaport.
  • Per acreditar l’entitat que finança la seva assistència: la Targeta d’Identificació Sanitària del Servei Català de la Salut, la cartilla de la Seguretat Social, el model E-111, o la documentació de l’entitat que es fa càrrec de les despeses.
  • El document d’ingrés

 

Hospital