L'Hospital Santa Caterina

L’Hospital Santa Caterina va obrir les seves portes el 18 de setembre de 2004; es tancaven les portes de l’històric Hospital Santa Caterina de la Plaça de l’Hospital per obrir les noves d’un nou Hospital Santa Caterina ubicat al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt. Es configurava així un espai sanitari basat en un concepte integrador de la salut que inclou l’assistència psiquiàtrica, sociosanitària i social i l’atenció de les malalties físiques. Amb l’obertura del nou Hospital de Santa Caterina, prenia forma el Parc Hospitalari Martí i julià, i ben lluny de recloure’s en si mateix, s’obria aquest a la ciutadania i al municipi.

Amb el Parc Hospitalari, l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya —Institut d’Assistència Sanitària (IAS)— aportava un salt qualitatiu en la sanitat de les comarques gironines. La Regió Sanitària de Girona es convertia en la primera de Catalunya on la reconversió psiquiàtrica i la modernització sanitària s’integraven en un sol projecte. Al mateix temps, els gironins recuperaven l’històric edifici per albergar els Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya al cor de la ciutat.

L’actual Hospital Santa Caterina és l’hospital general bàsic del Gironès i la Selva Interior que atén una població de 147.222 habitants (any 2017). El centre incorpora serveis d’hospitalització de psiquiatria d'adults, infantojuvenil i d’urgències psiquiàtriques. 

Avui, l’Hospital Santa Caterina, és una organització sanitària que té com a finalitat contribuir a la millora de l’estat de salut de la població de referència. La organització està centrada en les persones, i treballa amb criteris mesurables d’eficàcia, efectivitat i eficiència, i responsabilitat social, implicant-hi els professionals, proveïdors i la resta d’agents del sector salut i entitats civils, d’acord amb les directrius del Pla de Salut de Catalunya. La docència i la investigació contribueixen dia a dia a la millora d’aquesta assistència com a parts inseparables.

 

Hospital