Serveis assistencials

L’Hospital Santa Caterina ofereix a la població de referència els serveis i les especialitats mèdiques i quirúrgiques següents. Diferents especialitats disposen de consulta ambulatòria quan l’atenció dels usuaris/es no requereix d’hospitalització. Aquesta atenció es realitza a les Consultes Externes de l’hospital i als dos hospitals de dia mèdic i quirúrgic.
 

Hospital