Serveis assistencials

L’Hospital Santa Caterina ofereix a la població de referència els serveis i les especialitats mèdiques i quirúrgiques següents. Diferents especialitats disposen de consulta ambulatòria quan l’atenció dels usuaris/es no requereix d’hospitalització. Aquesta atenció es realitza a les Consultes Externes de l’hospital i als dos hospitals de dia: hospital de dia de diagnòstic i hospital de dia terapèutic, ubicades aquestes àrees a la planta baixa del centre.
 

Hospital