Unitat de Salut Internacional

Servei Assistencial

Presentació

La Unitat de Salut Internacional de l’Hospital Santa Caterina és una consulta especialitzada en l’atenció al viatger internacional i a la persona immigrant. És la unitat de vacunacions internacionals de referència a la Regió Sanitària de Girona i és atesa per professionals especialitzats en salut pública i medicina tropical.

En el marc de l’aliança estratègica de l’Institut d’Assistència Sanitària i Institut Català de la Salut (ICS) a Girona, la unitat forma part del Programa de Salut Internacional (PROSICS), creat per l’ICS amb l’objectiu d’integrar les unitats existents al territori i la seva expertesa en els àmbits de l’atenció i la vacunació del viatger internacional i de l’atenció a patologies importades.

Des del mes d'agost de 2020, la Unitat també és l'encarregada de realitzar les proves diagnòstiques PCR i Test d'Antígens Ràpid al viatger.

Adreça i contacte

Parc Hospitalari Martí i Julià
Hospital Santa Caterina

Consultes Externes

C. Dr. Castany s/n
17190 Salt

Per demanar hora de visita per a qualsevol tipus de consulta, tant pre-viatge com post-viatge, ho ha de fer a través d’aquest formulari

Tarifes 

 • Visita d'infermeria (obligatòria en administració de vacuna i/o consell del viatger): 25 euros. En cas que es tracti d'una visita d'una unitat familiar, les persones menors de 14 anys només han de pagar l'injectable.
 • Administració de vacunes recomanades (excepte febre groga): 15 euros a partir de l'1 de juliol de 2022. Preu total independentment del nombre de vacunes 
 • Vacuna de la febre groga:19 euros
 • Obtenir un duplicat del carnet de la febre groga o per expedir el Certificat Internacional Sanitari: 5 euros
 • Visita urgent: 60 euros a partir de l'1 de juliol de 2022. Es considera visita urgent aquella visita sol·licitada amb menys de 10 dies d'antelació al viatge (el preu no inclou l'administració d'injectables). Les visites urgents no s'atendran sense cita prèvia. Demani visita a través d'aquest formulari
 • Prova PCR al viatger: 70 euros (tarifa establerta pel Servei Català de la Salut)
 • Prova Test d'Antígens Ràpid al viatger: 15 euros (tarifa establerta pel Servei Català de la salut)

 

Què cal portar a la visita?

 • Targeta Sanitària Individual (CatSalut)
 • Passaport original
 • Carnet de vacunes
 • Si està prenent algun tipus de medicació cal portar una llista amb el nom dels fàrmacs
 • Si pateix algun tipus de malaltia crònica, cal portar l'informe del seu metge
 • Ruta o itinerari del viatge

Més informació a la web de canal Salut

 

 

Àmbit: 

Hospital