Mediació intercultural i salut comunitària

El Servei de Mediació Intercultural en Salut dóna atenció a tots els centres de l’IAS per sol·licitud del professional sanitari corresponent o del servei d’admissions de cada centre. El servei es va crear l’any 2004 per afavorir la comunicació i promoure un canvi constructiu entre els professionals i els usuaris de contextes socioculturals diferents.

El servei disposa de 4 mediadores (2 magrebines, 1 sudsahariana i 1 xinesa), i d’una borsa de traductors d’India-Pakistà, de l’Europa comunitària i de l’Est.

La mediadora sociosanitària és la persona que fa de pont per facilitar la relació entre els professionals sanitaris i els usuaris immigrants, i crea l’espai de confiança que assegura als immigrants l’accés de manera equitativa i normalitzada als serveis sanitaris.

Serveis

  •     Traducció sociolingüística (presencial, escrita o telefònica) contextualitzant les respostes tant del pacient com del professional.
  •     Assessorament, acompanyament i derivació dels nouvinguts als serveis corresponents.
  •     Prevenció de conflictes gestionant malentesos i normalitzant la diferència d’origen.

Idiomes

  •     Magreb: àrab, amazig
  •     Subsahara: woloof, mandinga, fula, sarahole, bambara, diahanke, toukouler, diola, àkan
  •     Xina: xinès mandari
  •     India-Pakistà: urdú, hindú i panjabí
  •     Europa de l’Est: rus, ucraïnès, bielorús, polonès
  •     Europa: francès, anglès, alemany

Per atendre idiomes minoritaris, en modalitat de presencial i documentació escrita, l’IAS té conveni amb una empresa privada de traducció; en modalitat telefònica és Sanitat Respon qui cobreix el servei.

Hospital