Unitat d'Atenció a la Ciutadania

La Unitat d’Atenció a la Ciutadania és l’espai creat per atendre les persones usuàries de l’IAS en allò que considerin relacionat amb la seva atenció sanitària. És la responsable de posar a disposició dels ciutadans una línia de comunicació permanent amb qualsevol dels centres de la institució en els que són atesos, amb l’objectiu principal d’orientar i facilitar al ciutadà els seus drets i deures en relació amb la salut, i alhora, analitzar la seva satisfacció del servei prestat.

Parc Hospitalari Martí i Julià
Oficina d’Atenció a la Ciutadania
(planta baixa de l’Hospital Santa Caterina)
Telèfon. 972 182500 extensió 1284/1285
Correu electrònic: atenciousuari.ias@gencat.cat

Si voleu contactar amb nosaltres, podeu utilitzar el formulari següent. Per poder gestionar la vostra sol·licitud d'informació, queixa, reclamació o suggeriment necessitem que ens faciliteu el vostre codi d'identificació personal (CIP), que es troba a la targeta sanitària individual (TSI), el DNI, NIE o passaport, el nom, cognoms i una adreça electrònica de contacte.

Hospital