Història

L’Hospital Santa Caterina, dipositari de la història hospitalària gironina

Tot i que segurament el projecte ja venia de lluny, no va ser fins al segle XIII (1211) que els membres de la confraria de Sant Martí van decidir bastir un hospital a la ciutat de Girona, als terrenys ocupats avui per la plaça del mercat.

El pas d’aquells homes bons que seguien Sant Martí, el que es va partir la pròpia capa amb un pobre, va quedar enregistrat en un document que, en essència, avalava la compra d’una feixa de terra per ampliar i consolidar l’hospital de l’Areny, extramurs de la ciutat. Aquest és un d’aquells fets que enllacen una tradició de solidaritat des de l’alta edat mitjana fins al segle XXI. Molts han estat els actors, però tots interpretaven el mateix guió: ajudar els desvalguts, segons els mitjans i els valors de cada època.

El 21 de març del 1212, així doncs, els confrares de Sant Martí van comprar una feixa de terra per bastir un hospital al Cap de l’Areny, on ja existia una casa amb funcions hospitalàries que, arran d’aquesta adquisició, s’ampliaria i es consolidaria. L’objectiu expressat al pergamí no podia ser més explícit: «Per tal que hi construeixin les cases i l’hospital i tot allò que vulguin construir-hi entre l’abisme i el cel.»

Entre l’abisme i el cel era, segurament, allà on creien trobar-se tots aquells rodamons, vells, infants, vídues, pobres i malalts tributaris de ser acollits a la institució.

Us convidem a llegir la nostra història, fent un clic a la següent imatge.
 

Hospital