Servei d'Urgències

Servei Assistencial

Presentació

L’area d’urgències, operativa les 24 h. tots els dies de l’any, està dissenyada per a donar atenció a la demanda d’assistència urgent del seu entorn, garantint l’atenció, oferint una atenció integral i assegurant la continuïtat del procés assistencial de tal manera que a cada pacient i a cada procés se li garanteixi el nivell adequat.

L’àrea d’urgències prioritzarà l’assistència per donar una resposta adequada, en temps i recursos, a la urgència en els seus diferents nivells de gravetat.

El Servei d’Urgències s’organitza segons un sistema de triatge que permet fer una valoració clínica preliminar dels i de les pacients i classificar-los en cinc nivells segons el grau d’urgència de cada cas amb independència de l’ordre d’arribada.

Hi ha cinc nivells de triatge:

I. Reanimació: Quan hi ha un risc vital immediat. Es dóna una atenció immediata.

II. Emergència: L'assistència es pot fer esperar entre 20 i 30 minuts.

III. Urgència: L'atenció ha ser inferior a una hora.

IV. Menys urgent: L'atenció es dóna en 3 o 4 hores.

V. No urgent en que el temps d'espera pot ser superior a 4 hores.

Aquesta classificació serveix perquè els metges puguin establir un ordre a l’hora d’atendre els malalts, ja que el criteri de prioritat en l'assistència és la gravetat de la malaltia, no l’hora d’arribada. Recordeu que, en la majoria dels casos, una persona amb un nivell de triatge IV i V pot ser atesa en un centre d’atenció primària, on també hi ha un equip assistencial per atendre les visites urgents.

La plantilla de l'Àrea d’Urgències de l’Hospital està integrada permanentment per metges i per personal d'infermeria. Hi ha un equip de guàrdia d’urgències, de pediatria i d’obstetrícia i ginecologia, aquests darrers ubicats a la Sala de Parts, i de salut mental per a les urgències psiquiàtriques. A banda d’aquests equips de professionals, hi ha un determinat nombre d’especialistes de guàrdia que acudeixen a urgències en cas de necessitat.

L'Hospital Santa Caterina disposa de Base SEM.

Àmbit: 

Hospital