Neurologia

Servei Assistencial

Presentació

La integració dels serveis de Neurologia de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i de l’Institut d’Assistència Sanitària en un sol Servei de Neurologia clínica ofereix als pacients més àmplia disponibilitat de professionals i recursos tècnics, al mateix temps que afavoreix un abordatge multidisciplinari més integrat, una millor agilitat en el procés diagnòstic i en el tractament, i sobretot, una medicina més personalitzada.

La història del Servei de Neurologia de l'Institut d’Assistència Sanitària és relativament recent. Es va crear amb un clar propòsit de proximitat entre els facultatius de l'atenció primària i de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’IAS; d’aquí, també, que disposés d'una Unitat de referència en l’atenció a les demències (Unitat de Valoració de la Memòria i les Demències) i d’un àrea d'estudi i tractament de l'epilèpsia. En aquest sentit el servei de Neurologia ha estat pioner en la investigació i tractament de determinades malalties i en de determinades àrees, com ara l’epidemiologia de les demències, amb la creació del Registre de Demències de la Regió Sanitària de Girona, i la rehabilitació.

El Servei de Neurologia de l’IAS i del Trueta realitza unes 10.000 consultes i aproximadament 1.000 ingressos hospitalaris l'any. La integració del dos serveis ha fet possible reubicar l'activitat neurològica de les dues àrees de referència. Així, les urgències i els ingressos se centren en l’Hospital Dr. Josep Trueta; i les unitats assistencials de les diferents subespecialitats entre els dos hospitals, de manera que a l'IAS s’atenen preferentment els pacients amb processos neurodegeneratius: epilèpsia, trastorns del moviment, esclerosi múltiple, i trastorns de la conducta i demències, mentre que l’hospital de referència de Girona atén els pacients amb malalties cerebrovasculars, malalties neuromuscular, trastorns de la son i cefalees. Cada subespecialitat manté una important activitat assistencial i investigadora i està integrada per un gran equip de professionals amb experiència.

 

Àmbit: 

Hospital