Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu

Servei Assistencial

Presentació

L’objectiu central del Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Santa Caterina és oferir la millor atenció possible a cada pacient, cada dia de l’any, a través de l’excel·lència en la pràctica clínica, la docència i la investigació.

En el marc de l’aliança estratègica amb l’Institut Català de la Salut de Girona, treballem conjuntament amb el Servei de Cirurgia de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta per a la capacitació dels professionals i la seva integració en les unitats multidisciplinàries per al tractament de:

  • Patologia esòfag-gastro-intestinal.
  • Patologia hepatobiliopancreatica
  • Patologia colo-rectal i proctològica
  • Patologia paret abdominal
  • Patologia mama
  • Patologia endocrina

El servei està integrat per especialistes experts en el tractament quirúrgic de les malalties digestives, endocrines i de la paret abdominal. També ofereix assistència quirúrgica urgent, dins del Servei d'Urgències, als pacients de l'àrea assignada.

Per a la realització de l’activitat es disposa de 10 quiròfans (7 en horari de matins, 1 en horaris de tardes i 3 quiròfans dedicats a la cirurgia menor). El Servei també disposa d’una sala d’hospitalització convencional (sala B) i de l’Hospital de Dia, com a sala d’hospitalització de cirurgia menor ambulatòria.

El servei també aten en règim ambulatori, a les Consultes Externes de l’Hospital Santa Caterina, 7 matins i 4 tardes.

El servei participa de la docència de residents de medicina familiar i comunitària.

Àmbit: 

Hospital