Oncologia

Servei Assistencial

Presentació

El Servei d’Oncologia Mèdica dóna atenció a tots els hospitals de les comarques gironines (excepte Ripollès) i Maresme nord. Per algunes patologies concretes i per a a Consell Genètic també són atesos pacients i famílies procedents de l’Hospital de Vic (Osona).

El centre de referència es troba a l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona, però el Servei presta també assistència a l'Hospital Santa Caterina i als diferents hospitals de la Regió Sanitària de Girona: Hospital de Palamós, Hospital de Figueres, Hospital de Blanes, Hospital de Calella i Hospital d’Olot.

A banda d’atendre els pacients amb càncer, i participar en els diferents comitès de tumors del centre de referència, es disposa de Unitat d’Hospitalització, Unitat de Consell Genètic en Càncer i s’hi duu a terme la recerca clínica amb el suport de la Unitat d’Investigació Clínica. La recerca bàsica o translacional es fa en col·laboració amb la Unitat de Recerca Translacional de l’ICO Girona i amb altres grups de recerca.

L’activitat d’Oncologia Mèdica en els hospitals comarcals de la Xarxa es realitza bàsicament en les àrees de consulta externa, hospital de dia i assistència a Comitès de Tumors.

Contacte

Cap del Servei
Joan Brunet
jbrunet@iconcologia.net

Secretari
Xavier Brugué
972225834 ext. 4034
xbrugue@iconcologia.net

 

 

Àmbit: 

Hospital