Vull que m'acompanyin en la cesària. Què haig fer?

L’Hospital Santa Caterina vol afavorir la satisfacció de les gestants que han de donar llum mitjançant una cesària programada i per aquest motiu permet la presència d’un/a acompanyant durant l’acte quirúrgic.

Si és aquest el seu cas, l’únic que ha de fer és llegir atentament aquesta informació i signar la conformitat que es pot descarregar aquí mateix. El document signat l’haurà de lliurar al professional de referència quan ingressi.

Informació. Llegeixi atentament:

La cesària és un procediment quirúrgic que comporta una sèrie de riscos i, per tant, és important llegir atentament aquest document.

La parella o acompanyant que assigni la gestant pot accedir al quiròfan per tal d’acompanyar-la en el moment del naixement del seu fill/a, però cal que tingui en compte:

  • L’equip assistencial és el responsable del procediment quirúrgic i, per tant, pot decidir sobre l’admissió o no de l’acompanyant al bloc quirúrgic.
  • L’entrada de l’acompanyant serà permesa en aquelles cesàries que siguin electives o no electives no urgents i sense complicacions previstes.
  • L’acompanyant s’haurà d’equipar amb tot el material que li sigui indicat pel professional: mascareta, casquet, pijama i polaines. És condició indispensable per a l’entrada al quiròfan.
  • La llevadora l’acompanyarà i li indicarà el moment d’entrada al quiròfan i el lloc on quedar-se.
  • Un cop admès l’acompanyant al quiròfan, l’equip assistencial pot decidir-ne la sortida per algun motiu clínic. En aquest cas la sortida de l’acompanyant ha de ser immediata i inqüestionable.
  • Si l’acompanyant s’indisposa i ha d’abandonar el quiròfan, ho comunicarà al seu professional responsable (llevadora).
  • Se li recomanarà parlar amb veu baixa amb la seva parella.
  • Se li indicarà el moment de sortida de quiròfan i com fer-ho.
  • Un cop finalitzada la cesària, la llevadora l’acompanyarà junt amb el nadó fora del bloc quirúrgic fins a sala de parts.

Davant qualsevol dubte, pregunti al professional.

Descarregui's aquí el document de conformitat i entregui'l signat al professional de referència quan ingressi

Hospital