Si és seu fill ve de natges ...

Què vol dir que el meu nadó vingui de natges?

Això vol dir que per néixer ha col·locat primer el cul o les cames quan la majoria es presenten primer amb el cap.  Al voltant del 30% ho fa fins les 28 setmanes i una gran majoria es giren espontàniament. En arribar al tercer trimestre, només  el 3 – 4 % persisteixen de natges

Ha de néixer per cesària?

No necessàriament. Cal saber que els nadons que neixen per cesària no estan exclosos de complicacions, a més de les possibles complicacions de la intervenció a la mare. Per tant, hem d’utilitzar unes maniobres per girar-lo i poder tenir un part en cefàlica (de cap)

Quines maniobres ens poden ajudar?

1. Exercicis: No hi ha una evidència científica però en ser uns exercicis senzills de fer i sense cap complicació, por ser una opció a assajar.  El ginecòleg o la llevadora t'explicarà quins són els més aconsellables i com fer-ho: gatejar, balancejar la pelvis, etc. Es pot descarregar aquí alguns exercicis recomanats.

2. Acupuntura i moxibustió. Tampoc hi ha evidència científica però un estudi del 2012 conclou que combinar els exercicis, l’acupuntura i la moxibustió amb la versió cefàlica externa, ajuda a convertir en cefàlica alguns nadons que venen de natges.

3. Versió cefàlica externa. És una maniobra que realitza obstetra-ginecòleg a través de l’abdomen de la mare, amb l’objectiu de fer donar la volta al fetus que està de natges o de peus , i deixar-lo en presentació cefàlica (de cap).

Versió cefàlica externa (VCE)

Lleu pressió de mans sobre l’abdomen de la mare a nivell de la matriu (úter), orientat/da  per ecografia i amb control de ritme cardíac del fetus, es va girant fins aconseguir girar-lo i posar-lo en cefàlica.

Es necessita anestèsia o medicaments? 

Abans de fer la versió cefàlica externa, es fan unes anàlisi de control i un electrocardiograma. Si tot està bé, una hora abans, s’administra una medicació via endovenosa que relaxa la musculatura de la matriu, sense afectar al fetus. La majoria es fan sense anestesia però en alguns casos pot ajudar la inhalació d’un relaxant.

És dolorosa?

Pot ser molesta en alguns casos però els ginecòlegs fan la maniobra molt suament. Preguntant constantment  i seguint les sensacions que li dona la mare. En cas de molta molèstia o dolor es pot parar.

Quin  benefici s’obté de la VCE?

Incrementa la possibilitat de tenir un part vaginal en cefàlica.

Quan es pot fer la VCE?

En general, després de les 36 setmanes. Encara que dependrà de la situació del fetus. En alguns casos es pot fer, fins i tot, abans del part.

Es pot fer en tots els casos?

En una gran majoria si, però en alguns casos, pocs,  es pot considerar no aconsellable. Per exemple, en cas de anomalies en la forma de l’úter, ens casos de dues cesàries anteriors.  El ginecòleg ja disposa d’un llistat de situacions que ho fan desaconsellable.  Ells ja t’orientaran.

És segura la VCE, tant pel nadó com per a mi?

La VCE es pot considerar una acció o maniobra molt segura.  El cor del fetus està sempre monitorin-te i controlat. Ara bé, com tota maniobra mèdica pot tenir alguna complicació,  i en aquest cas hi pot haver una ruptura prematura de membranes o un enlenteixement del ritme cardíac del fetus i necessitar practicar cesària.  Això es dona en un 0.5% a tots els hospitals que practiquen aquesta maniobra.  I per això es fa a quiròfan amb presència d’un/a anestesista i pediatre.

Es pot fer a tot arreu aquesta VCE?

Com tota intervenció mèdica, per tenir èxit i no tenir complicacions,  necessita d’un aprenentatge i expertesa.

Aquí, a l’Hospital de Santa Caterina disposem d’aquests requisits: pràctica i expertesa. Personal sanitari entrenat en la VCE i en les urgències que es puguin presentar.   

 

 

Hospital