17 de gener de 2019, nova data de la celebració de la VI Jornada de detecció precoç del càncer de mama

Qualsevol acció en matèria de salut pública requereix un seguiment i una avaluació per detectar els punts de millora. Per aquest motiu, el Programa de detecció precoç del càncer de mama de Girona, coordinat per l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), organitza cada dos anys una jornada a diferents centres del territori, que té com a objectiu donar a conèixer el grau de resposta obtingut de la població diana i valorar-ne els resultats. Aquest any, la jornada es durà a terme el dijous 17 de gener de 2019, a l’Hospital Santa Caterina, precisament en l'edició commemorativa dels 20 anys de posada en marxa del programa a la Regió Sanitària de Girona i de l'encàrrec de la seva gestió a l'IAS.

Programa - descàrrega del programa 

10.00 h Presentació

Miquel Carreras, gerent del CatSalut a Girona.

Joan Profitós, president de l’Institut d’Assistència Sanitària.

10.15 h Anàlisi dels resultats última ronda del PDPCM de la Regió Sanitària de Girona

Gemma Renart, tècnic d’avaluació del PDPCM a Girona. Institut d’Assistència Sanitària.  

10.45 h El rol del TER davant les noves tecnologies de la imatge en mamografia

M. Mar Vega, TER de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI).

11.15 h Pausa-cafè.

11.45 h Estalvi de limfadenectomies després de l’aplicació Estudi Z-11

Pedro Suárez-Pumariega, ginecòleg de la Unitat de Patologia   Mamària. Institut d’Assistència Sanitària.

12.15 h Subtipus de càncer de mama. Implicacions pronòstiques i en el tractament

Gemma Viñas, oncòloga mèdica de l’Institut Català d’Oncologia a Girona.

12.45 h Comitè de Patologia Mamària

Francesc Castañer, radiòleg de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge i president del Comitè de Patologia Mamària de l’Institut d’Assistència Sanitària.

13.15 h Clausura

Joaquim Casanovas, gerent de l’Institut d’Assistència Sanitària i de l’Institut Català de la Salut a Girona.

Josep Costa, director mèdic de l’Hospital Santa Caterina. Coordinador de l’Oficina Tècnica de Cribratge.

Inscripcions
La inscripció és gratuïta però obligatòria - Podeu inscriure-us en aquest FORMULARI

Més informació
Hospital Santa Caterina - Oficina Tècnica de Cribratge - Rosa Massot - Tel. 972 182 600 ext. 1400 - otc@ias.cat

HOSPITAL
Dilluns, 10 Desembre 2018