El Santa Caterina farà tractament quirúrgic odontològic a menors que necessiten anestèsia general

Es tracta d’una prova pilot impulsada pel CatSalut a Girona per cobrir les necessitats de cirurgia oral amb anestèsia general dels casos detectats, seguint un protocol de derivació i actuació elaborat per una comissió experta

Amb l’objectiu d’enfortir el model d’atenció odontològica en la població més vulnerable de la Regió Sanitària de Girona, el Servei Català de la Salut ha posat en marxa una prova pilot al territori que amplia la cobertura dels serveis odontològics dirigida a menors de cinc anys, amb patologia bucal múltiple i amb una necessitat de cirurgia oral que requereixi anestèsia general. L’activitat quirúrgica odontopediàtrica, que es farà a l’Hospital Santa Caterina del Parc Hospitalari Martí i Julià, ja s’ha dut a terme amb 4 nens i aquest matí se n’han fet dues sessions més.

L’objectiu del CatSalut, recollit al Pla de Salut 2016-2020 de la Regió Sanitària de Girona, és establir i implantar un model i procediment d’atenció odontològica per atendre les necessitats de salut bucodental de col·lectius vulnerables en l’àmbit de la RSG. La iniciativa, que ara es comença a posar en pràctica, sorgeix de la necessitat detectada de millorar l’organització, accessibilitat i cobertura de l’atenció en aquest àmbit a grups de població en situació de risc: menors i persones amb una discapacitat psíquica greu residents majoritàriament en centres especialitzats, sociosanitaris i socials. 

El treball es va iniciar ara farà un any amb la constitució d’una comissió experta integrada per professionals de la Regió Sanitària de Girona, un odontopediatra i odontòlegs en representació dels odontòlegs d’atenció primària a Girona, encarregada de fer l’estudi de les necessitats, elaborar el procediment i definir els criteris de derivació, inclusió i tipus d’intervenció.

Segons el protocol establert es tractaran els casos derivats pels odontòlegs de l’atenció primària del territori un cop valorats per part de la comissió experta. La cartera de serveis inclou les exodòncies de dents amb pronòstic dolent, tartrectomies (neteges dentals) si fossin necessàries, les obturacions mínimament invasives i les pulpotomies. Com a requisit previ a la derivació, el document deixa palès el compromís obligat dels pares o tutors de la instauració d’hàbits higiènics i dietètics que afavoreixin la curació i prevenció de les càries i l’acceptació d’un seguiment odontològic del menor fins els 12 anys d’edat.

Segons el registre dels odontòlegs de l’atenció primària de salut a la Regió Sanitària de Girona, es detecten anualment uns 20 casos susceptibles de ser inclosos a aquest programa: nens en situació de vulnerabilitat amb necessitat d’atenció odontològica amb anestèsia. 

Descàrrega de fotos.

Peu de foto: Sessió de cirurgia odontopediàtrica amb l'odontòloga Cristina Marés avui a l’Hospital Santa Caterina

Foto 1 - Foto 2 - Foto 3

 

HOSPITAL
Dijous, 20 Juny 2019