L’Hospital Santa Caterina doblarà la capacitat de l’àrea d’endoscòpies

Realització d'una endoscòpia a un pacient a l'Hospital Santa Caterina

L’IAS ha adjudicat les obres d’ampliació i reforma de l'àrea per un import de 595.893 euros amb l’IVA inclòs

El projecte permetrà assumir l’increment d’activitat i realitzar nous procediments guiats per escòpia

L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) ha adjudicat les obres de reforma i ampliació de l’àrea d’endoscòpies de l’Hospital Santa Caterina de Salt a l’empresa Constructora del Cardoner SA, per un import de 595.893’44 (IVA Inclòs). Aquest projecte permetrà al centre del Parc Hospitalari Martí i Julià doblar la capacitat del servei i assumir així l’increment progressiu de l’activitat del Programa de cribratge de càncer de còlon i recte, l’augment del nombre d’endoscòpies diagnòstiques per sospita clínica, programades i urgents, i realitzar nous tractaments guiats per escòpia.

El servei d’Aparell Digestiu del centre passarà a tenir dues sales d’endoscòpies, una de nova creació i una totalment reformada i equipada, de manera que en guanyar en capacitat i tecnologia, l’Hospital Santa Caterina podrà fer, a més, procediments que fins ara quedaven limitats com ara les endopròtesis, les mucosectomies complicades o les polipectomies de risc.

Més activitat, qualitat assistencial i seguretat

La intervenció en l’arquitectura de l’espai es durà a terme utilitzant els dos patis adjacents al servei actual. En un d’ells s’hi ubicarà la nova sala d'endoscòpies i l’altre servirà per separar els circuits de professionals, logística i residus. La nova distribució permetrà millorar la funcionalitat, la seguretat i la qualitat assistencial ja que permetrà disposar d’un espai específic per a la preparació del pacient, tenint present també les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda; una àrea per a l’observació i recuperació del pacient en estat més crític; i una sala de rentat i desinfecció de l’aparellatge que s’utilitza en la pràctica d’endoscòpies i que estarà connectada a les dues sales d'endoscòpies.

La previsió és que les obres comencin el mes de setembre i acabin a finals del primer trimestre de l’any vinent. El procés constructiu s’ha dividit en tres fases per minimitzar l’impacte de les obres en l’activitat.

La unitat d’endoscòpies de l’Hospital Santa Caterina és de referència per la població de la seva àrea d’influència (170.000 habitants de part del Gironès i Selva interior), i per a una població de 300.000 habitants si ens referim al Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte (Gironès, Pla de l’Estany i Selva interior). S’hi fan una mitjana de 3.300 endoscòpies a l’any, de les quals el 64% són colonoscòpies i el 34% gastroscòpies. El 2% restant correspon a altres tipus d’exploracions com ara anuscòpies o enteroscòpies.

Descàrrega de fotografia. Autor IAS.

Moment d'una intervenció per endoscòpia a un pacient a l'Hospital santa Caterina

HOSPITAL
Divendres, 9 Juliol 2021